วันที่ เสาร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แผนผังเครือญาติบอกอะไรบ้าง


ภายในหมู่บ้านโพธิ์ออกมีนามสกุลเหมือนกันมากที่สุด “รำมะทิก”

ได้รับข้อมูลจากแม่ใหญ่แท่งรำมะทิก  อายุ  82  ปี แม่ใหญ่เล่าว่าพ่อแม่ของท่านได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้เป็นครอบครัวแรกและต่อมาก็เริ่มมีลูกหลานขยายกระจายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้าน  นอกจากนั้นครอบครัวของแม่ใหญ่แท่งลูกหลานที่เป็นผู้ชายก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาอย่างยาวนาน  แต่ระยะเวลาหลังๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการคัดเลือกและเลือกตั้งกันขึ้นมา

                        นอกจากนามสกุล “รำมะทิก” แล้วก็ยังมีนามสกุลอื่นๆหลายๆนามสกุลแต่จะไม่เป็นที่เด่นชัดมากนักเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาอยู่จากพื้นที่บริเวณอื่นมากกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าในหลายพื้นที่ แผนผังเครือญาติมักจะออกมาในลักษณะที่ว่า ถ้าบรรพบุรุษของตระกูลไหน เป็นผู้นำในการก่อตั้งหมู่บ้าน เครือญาตินั้นก็จะเป็นเครือญาติที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน

                        แผนผังเครือญาติสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง เช่นการที่นามสกุลนี้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วนั้น แสดงว่าต้องเป้นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งปัญหาที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป คือ วัยรุ่นที่ชอบก่อความวุ่นวายในหมู่บ้าน

                        วัยรุ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่แกนนำกลุ่มจะเป็นลูกหลานของกลุ่มผู้นำชุมชน อาจจะเนื่องมาจากการที่เห็นว่าครอบครัวของตนเองได้รับการยอมรับ ที่เรียกง่ายๆว่า ชอบทำตัวใหญ่นั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านก็ยังคงเลือกผู้นำคนเดิม หรือเป็นเพราะฐานคะแนนเยอะหรือเป็นการยอมรับกันแน่ เพราะว่าถ้าญาติเยอะคะแนนเสียงก็เยอะตามมาด้วย

โดย น้องพอมแพม

 

กลับไปที่ www.oknation.net