วันที่ เสาร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติบุคคลสำคัญที่น่าสนใจในหมู่บ้านโพธิ์ออก


ประวัติบุคคลสำคัญที่น่าสนใจในหมู่บ้านโพธิ์ออก

 

 แม่ใหญ่สอน  กุคำใส    อายุ  70  ปี

มีฝีมือในการจักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว  ทำมาเป็นเวลา  1  ปี  โดยเรียนรู้จากการไปพบเห็นคนภายนอกหมู่บ้านแล้วจดจำมาลองทำเรียนรู้พัฒนาฝีมือด้วยตนเอง  จะใช้ช่วงเวลาที่ว่างจากการทำอาชีพหลักมาทำการจักรสานไม่ได้ทำตลอด

 แหล่งตลาดที่จำหน่าย  :  ตลาดวารินเจริญศรี .  ขายภายในหมู่บ้าน

ราคา  :  30 -  50  ขึ้นอยู่กับขนาด

 

  พ่อใหญ่ปั่น  คงคาพันธ์  อายุ  73  ปี

     มีฝีมือในการจักรสานกระติ๊บข้าว  สานมาเป็นเวลา  40  ปี  มาแล้ว  เรียนรู้วิธีการสทานจากบรรพบุรุษและพ่อแม่  พ่อใหญ่จะทำการจักสานเพื่อใช้ครอบครัวและขาย  แต่ส่วนใหญ่จะขายในหมู่บ้านและจะมีชาวบ้านมาสั่งให้ทำ  ราคา  :  เริ่มต้น  30  -  50  บาท  ขึ้นอยู่กับขนาดและลาย  พ่อใหญ่ปั่นจะคิดลายสานเองแต่ลายที่นิยมสาน  คือ  ลายสอง ก่อนนำไผ่มาสานจะต้องนำไปรมควันเพี่อป้องกันมอดและนำไปแช่น้ำ  และไผ่ที่ตัดมาแล้วหากผ่านกระบวนการรมควันและแช่น้ำจะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปี

 

  พ่อใหญ่อุดม  ทางาม  อายุ  81  ปี 

เป็นหมอพราหมณ์ประจำหมู่บ้านเรียนรู้วิธีการสวดและบทสวดจากหนังสือและจากพราหมณ์รุ่นก่อนๆในหมู่บ้าน  พ่อใหญ่อุดมมีหน้าที่  เมื่อมีงานมงคลเกิดขึ้นในหมู่บ้านเช่น  งานแต่งงาน  งานขึ้นบ้านใหม่  เป็นต้นก็จะเชิญพ่อใหญ่อุดมไปเป็นประธานผู้นำสวดพิธีทางพราหมณ์  นอกจากนี้ยังสามารถสะเดาะเคราะห์  สวดไล่ผีปอบ

เมื่อถึงวันศีลหรือวันพระจะมีชาวบ้านฝากตัวเป็นลูกศิษย์หรือนับถือพ่อใหญ่อุดมนำดอกไม้มาบูชา

ส่วนค่าครูที่จ้างในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับความศรัทธา  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ  100  บาท  ขึ้นไป

ระยะเวลาในการดำเนินพิธีกรรมประมาณ  30  -  60  นาที   ปัจจุบันมีแต่ต้องการใหว้

 

          จากที่นำมาก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำมาให้ดูว่า ภูมิปัญญาที่ยังหลงเหลืออยู่ก็มีบ้าง แต่ที่น่าสนใจคือ ควรที่จะมีการสานต่อให้กับภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ไว้

          คนปัจจุบันก็เป็นเรื่องแปลกกลับมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ล้าหลัง เป็นสิ่งที่น่าอาย แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านของฉัน ฉันจะภาคภูมใจที่อย่างน้องก็มีเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหลงเหลืออยู่

          สิ่งที่อยากจะฝากไว้คือ การไม่ลืมความเป็นตัวตนที่ตนมีมา บางที่ก็น่าภูมิใจเสียอีกที่มีของดีแบบนี้

โดย พิมพ์ระพัฒน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net