วันที่ เสาร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผังเครือญาติของชุมชน


ผังเครือญาติของชุมชน

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านแฮ  มีลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติกัน  ทุกกคนในชุมชนอยู่กันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนามสกุลที่มีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในชุมชนบ้านแฮคือนามสกุลด้วงทอง  ดำพะธิ   เนตรสง่า  และสมอาจ

ในด้านการเมือง  การเลือกผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือบางครั้งก็มีการสืบต่ออำนาจทางการเมืองการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของบ้านแฮมีการสืบต่อจากรุ่นกันมาโดยตลอดสมมุติว่าคระกูลเนตรสง่าเป็นผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ตระกูลนี้ก็จะส่งคนลงสมัครเลือกตั้ง  ในการเลือกผู้นำของชาวบ้านจะเลือกที่ผลการทำงานของผู้นำ   ถ้ารุ่นพ่อเคยทำความดี  ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือชาวบ้าน  เมื่อลูกลงสมัครเลือกตั้งชาวบ้านก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ของชาวบ้านมีลักษณะแบบระบบอุปถัมภ์เกื้อกูลกัน

ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์ยังคงเห็นอยู่ในทุกสังคมทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท

โดย สาวโบ(ราณ)

 

กลับไปที่ www.oknation.net