วันที่ เสาร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเพณีวัฒนธรรม


ปฏิทินชุมชน[บ้านแฮ

บ้านแฮเป็นหมู่บ้านที่มีที่มีการถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งแต่ละประเพณีมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนดังนี้

              - บุญขึ้นปีใหม่                                    เดือน  มกราคม                   

            - บุญพระเวส                                         เดือน  มีนาคม

            -  ประเพณีสงกรานต์                             เดือน  เมษายน     

             - บุญเข้าพรรษา                                    เดือน  กรกฎาคม

              - บุญข้าวประดับดิน  บุญสังฆทาน      เดือน  สิงหาคม

              - บุญข้าวสาก                                        เดือน  กันยายน

              - บุญออกพรรษา                                   เดือน  ตุลาคม         

                -บุญกฐิน                                             เดือน  พฤศจิกายน

โดย สาวโบ(ราณ)

 

กลับไปที่ www.oknation.net