วันที่ อังคาร มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชวนชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ


ช่วงนี้ ไปไหน ๆ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ บล็อก เว็บบอร์ดไหนๆ ก็มีแต่คนพูดกันถึง "วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ" วัดไทยสไตล์จีน ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปเสียแล้ว

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ เดิมเป็นโรงเจเก่า อยู่ที่บางบัวทอง นนทบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สักเท่าไรเลย  แต่หลังจากที่คณะสงฆ์จีนนิกาย มีปณิธานที่จะพัฒนาให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งเพื่อเป็นการจรรโลงศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป จึงได้ขยายเนื้อที่ของวัด จาก 2 ไร่ เป็น 12 ไร่ เพื่อสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หรือเมื่อ 11 ปีก่อน โดยมีเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ รองเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นคณะผู้ดำเนินการก่อสร้าง

เวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา โรงเจเก่าได้แปรสภาพกลายเป็นวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ  ภายใต้แรงศรัทธาของชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ในงานพิธีสมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ และจะมีงานสมโภชไปตลอด 7 วัน 7 คืน

โมเดลจำลองภูมิทัศน์ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ซึ่งคงความสวยงาม  ความมีสง่า ได้อย่างเห็นชัด การออกแบบวัดแห่งนี้ เป็นไปตามแบบวัดหลวงของเมืองจีน วิหารแรกคือวิหารจตุโลกบาล พระอุโบสถอยู่ตรงกลาง ด้านหลังเป็นวิหารหมื่นพุทธ วิหารอวโลกิเตศวร วิหารบูรพาจารย์ และมีวิหารซ้ายขวา

เมื่อผ่านเข้าประตูมาแล้ว จะพบลานกว้าง มีรูปปั้น 18 อรหันต์ตามตำนานความเชื่อของพุทธศาสนามหายาน บริเวณด้านข้าง ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และเครื่องประดับตกแต่ง แต่ขณะนี้ต้นไม้ยังไม่ใหญ่มากนัก หากไปเดินชมตอนกลางวัน อาจจะร้อนไปบ้างสำหรับลานด้านหน้านี้

เรื่องราวตำนานเกี่ยวกับ 18 อรหันต์ ดูเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/2/0271-1.html

หนึ่งในรูปปั้น 18 อรหันต์ที่ลานด้านหน้า

ตะเกียงสวนสวยงามแบบฉบับจีน ยามค่ำคืนนอกจากจะให้ความสว่างแล้ว น่าจะให้ความสวยงามอีกประการหนึ่ง

จากลานด้านหน้า จะพบบันไดทอดยาวนำขึ้นสู่วิหารจตุโลกบาล

ฝีมือแกะสลักที่ประดับตลอดแนวทางเดินขึ้นบันไดไปสู่วิหารจตุโลกบาล สวยงามไม่มีที่ติ

เห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นศิลปะแบบจีนแท้ๆ

เมื่อย่างก้าวแรกเข้าสู่วิหารจตุโลกบาล ก็พบกับพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์

เมื่อเข้าไปด้านใน จะพบกับเทพทั้งสามองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจำลองมาจากพระประธานในพระอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่ นับเป็นพระประธานที่ใหญ่สุดในประเทศไทย มีลักษณะพุทธลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามมาก ผู้ที่ได้สักการะบูชาจะเกิดความปิติ และประทับใจจากพระพักตร์ที่มีความเมตตา กรุณา

ความงามภายในวิหาร

นี่ก็รูปปั้นของ 18 อรหันต์เช่นกัน

หลวงพี่พระจีน ที่มีอยู่จำนวนมากพอสมควร เพราะวันที่เราไปนั้น เห็นเดินกันเต็มวัดไปหมด ถ้ารุ่นโตหน่อย ก็ควบคุมการทำงานที่ยังไม่แล้วเสร็จดี หากรุ่นเล็กหน่อย ก็มีมาช่วยหยิบยกของที่ยังกองระเกะระกะรอบๆ วัด ซึ่งยังต้องเร่งมือทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 20 มีนาคมนั่นเอง

อาคารภายในวัด ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบจีน ตัวอาคารเป็นตึกสูง 4 ชั้น แต่อยู่ใต้ดินสองชั้น และบนดินสองชั้น โดยชั้นหนึ่งที่อยู่ล่างสุด เป็นหอฉัน และกุฏิพระ ชั้นสองเป็นหอกลอง หอระฆัง หอธรรม และวิหารบูรพาจารย์ ชั้นสามที่เรามองเห็นคือพระอุโบสถ วิหารอวโลกิเตศวร และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนชั้น 4 คือวิหารหมื่นพุทธ 

ตามระเบียง ทางเดิน รอบๆ วิหาร ประดับด้วยลวดลายภาพเขียนพุทธศิลป์จีนของช่างฝีมือชาวจีนที่คงความวิจิตรงดงามตระการตา สีที่เห็นว่าเน้นอย่างเด่นชัด คือสีน้ำเงิน สีแดง สีทอง

ภายในวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  ซึ่งตั้งอยู่หลังพระอุโบสถ ประดิษฐานพระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์ วิหารนี้เปรียบเสมือนดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธเจ้าที่อยู่ทางตะวันตกของโลกมนุษย์ มีแต่ความสงบรื่นรมย์ เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ วิหารแห่งนี้ใช้สำหรับการบำเพ็ญภาวนา ซึ่งเชื่อกันว่า หากได้สวดมนต์ภาวนาพระนามแห่งพระอมิตาภพุทธเจ้าแล้ว จิตจะไม่เสื่อมถอยจากพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และจะได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดี

ฝาผนังในวิหาร ประดับด้วยพระพุทธรูปถึงหนึ่งหมื่นองค์

ความงดงามภายในวิหาร

พระกวนอิมพันมือพันตา ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์ องค์พระกวนอิมทำจากไม้หอมที่นำมาจากประเทศจีน ได้รับการแกะสลักจากช่างฝีมือที่ประณีต ทำให้องค์พระได้สัดส่วน และงดงามเป็นอย่างยิ่ง

บริเวณลานโล่งด้านข้างวัด เจ้าหน้าที่กำลังไถเกรดให้เรียบ เพื่อใช้สำหรับเป็นที่จอดรถ จากปัจจุบันที่มีลานจอดรถในร่มรับรถได้สิบกว่าคัน และจอดบริเวณด้านข้างวิหารตลอดแนว ซึ่งไม่เพียงพอ และลานดังกล่าวเพื่อใช้งานในวันสมโภช 20 มีนาคมนี้ด้วย

ผู้สนใจไปเยี่ยมชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ไปไม่ยาก หากมาจากสะพานพระนั่งเกล้า ให้เลี้ยวขวาที่สี่แยกบางพลูไปทางที่จะเข้าตลาดบางบัวทอง แต่วัดจะอยู่ถึงก่อน ซึ่งจะต้องเลี้ยวซ้ายที่ปากซอยมีปั๊มปตท.

 

 

โดย ดาวอักษร

 

กลับไปที่ www.oknation.net