วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความหมายของหน่วยทางไฟฟ้า


ความหมายของหน่วยทางไฟฟ้า

mV มิลลิโวลต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของแรงดันไฟฟ้าหนึ่งในพันของโวลต์ เช่น 1mV หมายถึงขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1 มิลลิโวลต์ เท่ากับ 0.001 โวลต์ ขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1000mV มีค่าเท่ากับ 1 โวลต์

V (Volt) โวลต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของแรงดันไฟฟ้า เช่น 220V หมายถึงขนาดของแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

kV  เควี หรือ กิโลโวลต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของแรงดันไฟฟ้าเป็นพันโวลต์ เช่น 1kV หมายถึงขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1 กิโลโวลต์ หรือ 1000 โวลต์

mA มิลลิแอมป์ คือหน่วยที่ใช้เรียกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหนึ่งในพันของแอมป์ เช่น 1mA หมายถึงปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีขนาด 1 มิลลิแอมป์ เท่ากับ 0.001 แอมป์ ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน 1000mA มีค่าเท่ากับ 1 แอมป์

A (Ampere) แอมป์ หรือ แอมแปร์ คือหน่วยที่ใช้เรียกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน เช่น 10A หมายถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน 10 แอมป์

kA เคเอ หรือ กิโลแอมป์ คือหน่วยที่ใช้เรียกปริมาณของกระแสไฟฟ้าเป็นพันแอมป์ เช่น 1kA หมายถึงปริมาณกระแสไฟฟ้า 1 กิโลแอมป์ หรือ 1000 แอมป์

W วัตต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของกำลังไฟฟ้า เช่น 1W หมายถึงใช้กำลังไฟฟ้า 1 วัตต์

kW กิโลวัตต์ คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของกำลังไฟฟ้าเป็นพันวัตต์ เช่น 1kW หมายถึงขนาดของกำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์

kWh กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ยูนิต คือหน่วยที่ใช้เรียกปริมาณชองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป เช่น 1 kWh หรือ 1 ยูนิต หรือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

โดย daodam

 

กลับไปที่ www.oknation.net