วันที่ เสาร์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

75 ปี กับประชาธิปไตยจอมปลอม 2475-2550


ประชาธิปไตยจอมปลอมหรือเผด็จการอำพราง

อำนาจยังอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆ เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่
24 มิถุนายน 2475
มีแค่การเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองที่กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นมิได้เปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใด
คณะราษฎร์ยังไม่พร้อมจะบอกคนไทยว่าจะปกครองประเทศแบบเผด็จการจึงได้หลอกคนไทยทั้งชาติว่าการเมืองการปกครองที่มีการเลือกตั้ง
มีรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ คือการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว
คณะราษฎรได้ลงทุนสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญขึ้น เรียกว่า
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเผด็จการอำพราง
มาในรูปแบบของประชาธิปไตยจอมปลอม คือมีการเลือกตั้ง มีสภาและมีรัฐธรรมนูญ
แต่เนื้อหาทางการเมืองการปกครองตลอด 75 ปี ที่ผ่านมาเป็นเผด็จการ
เพราะอำนาจรัฐ อำนาจสูงสุด อำนาจอธิปไตยยังตกอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆ
ที่เรียกตัวเองว่านักการเมืองหรือข้าราชการกลุ่มเล็กๆ
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นเผด็จการปกครองประเทศไทยและจงใจไม่ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของประชาธิปไตยแก่ประชาชน
จริงๆแล้ว ประชาชนคนไทยไม่เคยได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนี้
ประชาชนคนไทยถูกหลอกให้เข้าใจผิดๆว่า ประชาธิปไตยคือการเมืองที่มีรัฐสภา
มีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว
มีอำนาจอธิปไตยเฉพาะเวลาไปเลือกตั้งเท่านั้น

ส่วนร่วมทางการเมืองจบลงเมื่อได้รัฐบาล !!!

หลังเลือกตั้ง ประชาชนไม่มีอำนาจอธิปไตยใดๆเหลืออีก
เพราะได้มอบให้นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งไปจนหมดสิ้นแล้ว
ประชาชนไม่จำเป็นต้องและไม่ควรสนใจและมีความรู้ทางการเมือง
เหลือแค่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
ทั้งต้องเคารพการตัดสินใจและเชื่อฟังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและประชาชนทุกคนต้องปฏฺบัติตามกฎหมายที่พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งตราขึ้น
!!!!
COPY

โดย จงเจริญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net