วันที่ เสาร์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


         

วันที่ 19 มีนาคม 2551 คณะนิเทศโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  นําโดย อาจารย์ ดร. ชรินทร์ มั่งคั่ง  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ปรีชา วงศ์ทิพย์ และ อาจารย์ เชษรภูมิ วรรณไพศาล มหาลัยเชียงใหม่  ได้มานิเทศงานโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงของ ศศช.บ้านผาแดงใต้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีครู รมณีย์ สายวุฒิกุล ซึ่งเป็นครู   ประจําศศช.แห่งนี้ พร้อมกับ  ผู้เรียน และ ชาวบ้าน ให้การต้อนรับโดย ครูหลังเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net