วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อดอกซากุระร่วง - อนิจจัง


เม่ื่อดอกซากุระร่วง - อนิจจัง


วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551  เวลาเย็น  สังเกตเห็นดอกซากุระ (ดอกเชอร์รี่) ร่วงหล่นจากต้น
ลงไปกระจายอยู่เต็มพื้นสนามหญ้าหน้าบ้าน และทางเดิน ทำให้ทางเดิน และพื้นสนามหญ้า
หน้าบ้าน มีกลีบสีชมพูเล็กๆของดอกซากุระเกลื่อนอยู่เต็มไปหมด

ให้นึกเศร้าใจ และ เสียดาย  ที่จะไม่ได้เห็นดอกซากุระบานอีกแล้วตลอดทั้งปี  
ต้องรอปีหน้ากว่าจะได้เห็นดอกซากุระบานเต็มต้น ยืนเรียงรายกันเป็นแถวอยู่หน้าบ้านอีก

ผู้คนทั้งหญิงและชายที่เคยเดินผ่านไปมาบริเวณใกล้เคียง ต่างก็เอากล้องมาถ่ายรูป
ดอกซากุระกันเป็นที่เบิกบานใจยิ่งนัก  อีกไม่กี่วันเท่านั้นเอง  ก็จะไม่มีใครมายืนชมความงาม
ของดอกซากุระริมถนนหน้าบ้านอีกแล้ว

ทำให้นึกเทียบเคียงไปถึง กฏแห่งธรรมชาติ  คือ ไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

- อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงแท้  ไม่ยั่งยืน ไม่คงทนถาวร
ทุกสิงทุกอย่างในโลกนี้ล้วน  เกิดขึ้น   ดำรงอยู่  แล้วก็  ดับไป
เมื่อเห็นดอกซากุระร่วงหล่น  ก็รู้แล้วว่าอีกไม่กี่วัน  ต้นซากุระนี้ ก็จะมีแต่ใบสีเขียวออกมาแทน  
ไม่มีดอกซากุระสีชมพูให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
แม้ใจนั้นอยากให้ดอกซากุระ  คงสภาพสวยงามอย่างนี้ตลอดปี   แต่ก็เป็นไปไม่ได้  
เพราะ  อนิจจัง  ความไม่คงทนถาวรตลอดไปนั่่นเอง
เหมือนชีวิตเรา ที่มีการเกิด   แล้วก็ต้องแก่  แล้วก็ต้องตาย  ไม่อาจคงสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาว
ได้ตลอดไป

- ทุกขัง  คือ ความทุกข์ สิ่งที่ทนได้ยาก
สิ่งใดที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน สิ่่งนั้นย่อมนำทุกข์มาให้
ถ้าเราอยากให้สิ่งนั้น คงอยู่ในสภาพเดิม  แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่คงอยู่ในสภาพเดิม เราก็เกิดทุกข์
เหมือนชีวิตเรา ที่ไม่อาจคงสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตลอดไป  เมื่อเราแก่ตัวลง 
ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็เกิดขึ้น รวมไปถึงความตาย  ก็ทำให้เกิดทุกข์

- อนัตตา คือ  ความไม่มีตัวตน
เพราะไม่มีตัวตนที่แท้จริง  จึงไม่อาจคงสภาพเดิมไว้ได้
สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพียงสิ่งที่ตาเห็น  หูได้ยิน จมูกได้กลิ่่น  ลิ้นได้ชิมรส  จับต้องและสัมผัสได้ชั่วคราว
ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนอย่างแท้จริงเลย  เพราะถ้ามีตัวตนอย่างแท้จริงแล้ว 
ย่อมคงสภาพเดิมนั้นไว้ได้ตลอดไป   แต่เพราะคงสภาพเดิมไว้ไม่ได้ 
เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้น  ดำรงอยู่  แล้วก็ดับไป  จึงถือว่า ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลย

เมื่อเราตระหนักในกฏของธรรมชาตินี้  ว่าทุกสิ่่งทุกอย่างนั้น  ย่อมมีเกิด  มีดับ
เราจะได้เข้าใจ และไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใด  เราย่อมทำใจได้
กับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย  ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตเรา  
ด้วยใจที่สงบ และ เข้าใจในความเป็นไปของชีวิต1. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าหน้าบ้าน2. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าสองข้างทาง3. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าสองข้างทาง4. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน5. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน
6. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มถนน7. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน8. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน
9. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าหน้าบ้าน10. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน
11. ดอกซากุระบางส่วนที่ยังร่วงไม่หมด 
12. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน
13. ดอกซากุระที่ยังร่วงไม่หมด

14. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
15. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน

16. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า

17. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน

18. ดอกซากุระที่ยังร่วงไม่หมด

19. ดอกซากุระที่ยังร่วงไม่หมด

20. ดอกซากุระที่ยังร่วงไม่หมด

21. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน
 
22. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน
23. ดอกซากุระที่ยังร่วงไม่หมด

24. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน

25. ดอกซากุระที่ยังอยู่กับต้น  มีบางกลีบที่ร่วงหล่นออกจากดอกไปแล้ว

26. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
27. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและพื้นถนน

28. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า

29. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า

30. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและพื้นถนน
31. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าแะพื้นถนน
32. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและพิ้นถนน
33. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า34. ชิงช้าสำหรับหนูน้อย

35. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า36. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า37. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า

38. ดอกซากุระที่ยังคาต้นอยู่ ยังร่วงไม่หมด
39. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
40. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
41. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
42. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและพื้นถนน

43. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า44. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
45. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
46. ดอกบ๊วย หรือ ดอกพลัม หรือดอกลูกพรุน
ไม่ใช่ดอกซากุระ  ดอกพลัมนี้ มีใบสีน้ำตาลแดงทั้งต้น  ให้ผลพลัมที่หวานอร่อย
47. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า48. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้าและถนน49. กลีบดอกซากุระสีชมพูเล็กๆ  ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นหญ้า
50. ดอกซากุระที่ยังร่วงไม่หมด 

51. ป้ายรถประจำทาง ป้ายย่อย  รถที่นี่แล่นขวา ไม่ได้แล่นซ้ายอย่างที่เมืองไทย
ทางเท้า  และ ทางจักรยาน แยกออกจากถนน เพื่อความสะดวกปลอดภัยสำหรับจักรยาน

 

โดย pimahn

 

กลับไปที่ www.oknation.net