วันที่ พุธ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สุรยุทธ-ชาญชัย-ศุภชัย ได้รับโปรดเกล้าเป็นองคมนตรี


พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายศุภชัย ภู่งาม

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเพิ่ม 3 ตำแหน่ง “สุรยุทธ์” กลับมาทำหน้าที่อีกรอบ ขณะที่ “ชาญชัย ลิขิตจิตถะ” อดีตประธานศาลฎีกายุค “ตุลาการภิวัตน์” ก็ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติอีกครั้ง
       
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 แล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
       
       1. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี
       2. นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี
       3. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี
       
       ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
       
       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
       
       สำหรับ พล.อ.สุรยทธ์ เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีก่อนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2549 ส่วน นายชาญชัย เคยเป็นประธานศาลฎีกาในยุคที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคตุลาการภิวัตน์ จากนั้นมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์
       

โดย จงเจริญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net