วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มรดกที่ทรงคุณค่า สืบสานปณิธาน ความเป็น "พุทธทาส"


พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย                       แม้ร่างกาย จะดับไป ไม่ฟังเสียง
ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง                นั่นเป็นเพียง สิ่งเปลี่ยนไป ในเวลา
พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย                        ถึงดีร้าย ก็จะอยู่ คู่ศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา                         ตามบัญชา องค์พระพุทธ ไม่หยุดเลย

พุทธทาส ยังอยู่ไป ไม่มีตาย                        อยู่รับใช้ เพื่อนมนุษย์ ไม่หยุดเฉย
ด้วยธรรมโฆษณ์ ตามที่วาง ไว้อย่างเคย         โอ้เพื่อนเอ๋ย มองเห็นไหม อะไรตาย
แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว                    แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย
ว่าเคยพลอด กันอย่างไร ไม่เสื่อมคลาย         ก็เหมือนฉัน ไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย                   ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลาย อย่างหนหลัง
มีอะไร มาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง                          เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง
ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด                  ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง                     ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกัน        

 

 

 

บทประพันธ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ

 

สงกรานต์ปีนี้เดินทางสวัสดิภาพนะคะ ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทย
ช่วยกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยๆ ในการทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ

 

โดย artemis-tai

 

กลับไปที่ www.oknation.net