วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กนอ.ยกระดับนิคมฯ พิจิตรประตูสู่อินโดจีน


> สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

          กนอ.เตรียมพร้อมแผนขยายการลงทุนปี 51 โชว์พิจิตรต้นแบบนิคมฯ ภาคเหนือพัฒนา การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ นวัตกรรมการผลิต แหล่งกระจายสินค้าสู่ประตูอินโดจีน พร้อมเปิด เวทีระดมสมอง ภาคเอกชน นักวิชาการ ศึกษา ความพร้อมด้านสิทธิประโยชน์ หวังดึงนักลงทุน เข้าพื้นที่ลงทุนแห่งใหม่

          นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กนอ.ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมฯ ภาคเหนือ ตอนล่าง (พิจิตร) ที่มีพื้นที่อยู่ระหว่างภาคเหนือ ตอนบน และภาคกลาง และอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก (East-West Economic Corridor) และเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังประเทศแถบอินโดจีน ประกอบไปด้วย พม่า ลาว และจีนตอนล่าง

          กนอ.มั่นใจว่า นิคมฯ พิจิตรจะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถเป็นต้นแบบของพื้นที่การลงทุนในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต  การร่วมมือสนับสนุนระหว่าง กนอ. และมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับจากการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาทางเทคโนโลยี

          เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภูมิภาคอื่นที่มีความสนใจในการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นพื้นฐานการประกอบอุตสาหกรรม     และพาณิชยกรรม กนอ.ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร หอการค้า สภาอุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนล่าง บีโอไอ มหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง  “นิคมอุตสาหกรรมภาค เหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร : เชื่อมโยง เพิ่มพูน ศักยภาพการลงทุนด้วยนวัตกรรมทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลในด้านการลงทุน สิทธิประโยชน์ และมาตรการการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งความพร้อมของนิคมฯ พิจิตร ในการรองรับการ ลงทุนดังกล่าว--จบ--

          ที่มา: http://www.siamturakij.com , Thursday, April 17, 2008 

โดย นราพัฒน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net