วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รางวัล มรดกอีสาน


เจริญ กุลสุวรรณ

สุรสีห์ ผาธรรม

 มข.ยกย่อง22ศิลปินรับรางวัล"มรดกอีสาน"
+++++++++++++++++++++++


ขอแสดงความยินดี กับ 22 ศิลปินอีสาน ที่ได้รับการยกย่องจาก   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้ารับรางวัล "ศิลปินมรดกอีสาน"  ในวันที่ 26-27 เมษายนนี้ ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  โดยปีนี้ได้มีการยกย่องศิลปินอีสานรวม 22 คน เพื่อเชิดชูเป็นศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ คือ นายอิสระ หลาวทอง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางคำปุ่น ฟุ้งสุข ประเภทหมอลำกลอน นายคำปัน ผิวขำ (ปอง ปรีดา) ประเภทขับร้อง (เพลงลูกทุ่ง) นายสุรสีห์ ผาธรรม ประเภท ภาพยนต์ และ นายทองฮวด ฝ้ายเทศ ประเภทดนตรีพื้นบ้าน (พิณ)
 สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม ประเภทนวนิยาย ,นายชานนท์ ภาคศิริ (สุรินทร์ ภาคศิริ) ประเภท ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง , นายสวัสดิ์ สิงห์ประสิทธิ์ (สัญญา จุฬาภรณ์) ประเภท ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง และ นายเจริญ กุลสุวรรณ ประเภท บทกวี
 นอกจากนั้นทางสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วยศิลปิน 13 คน คือ สาขาพัฒนาชุมชน ได้แก่ พระครูบุญชยากร ประเภท ศาสนา(ประเพณี) , เทศบาลนครขอนแก่น ประเภท ภูมิทัศน์วัฒนธรรม , นายบุญเลิศ อนุศรี ประเภท ศิลปะ (จิตรกรรม) , นายอลงกต คำโสภา ประเภท ดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) และ นางฑีตา จันทร์เพ็งเพ็ญ ประเภท หัตถกรรมพื้นบ้าน (ผ้ามัดย้อมคราม)
 สาขาสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายธงชัย ประสงค์สันติ ประเภท โทรทัศน์ (พิธีกร) สาขาสื่อพื้นบ้านได้แก่ นางดวงพร ชิณสีดา ประเภท หมอลำเพลิน , นางสุมาลี วงศ์บุญ ประเภท หมอลำชิงชู้ , นางนวลปรางค์ อุทัยทิพย์ ประเภท หมอลำกลอน ,นายน้อย ไกรอ่อน ประเภท หมอลำเรื่องต่อกลอน ,นางบุญมี นามตะ (จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ) ประเภท หมอลำเรื่องต่อกลอน , นายโยธิน กิจใบ (ซุปเปอร์ยาว)ประเภท หมอลำ(ตลก) และ นายบุญลือ ป้องศรี ประเภท หมอแคน และสุดท้ายสาขาศิลป์ศรีอีสานร่วมสมัย ได้แก่ นายวสุ ห้าวหาญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง
ขอแสดงความยินดี กับศิลปินทุกท่านด้วยค่ะ

++++++++++++

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net