วันที่ ศุกร์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้ว่าฯ พิจิตร ทุ่ม 5 พันล้าน ทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ


ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ จ.พิจิตร ประกอบกับสภาวะราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ข้าวในนามีความต้องการน้ำทำนาและคาดการณ์ว่า ใน 1-3 ปีนี้ น้ำจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และเพื่อแก้ปัญหารวมทั้งการสร้างแหล่งน้ำเพื่อให้ชาวนามีน้ำทำนา สร้างรายได้อย่างถาวรให้กับเกษตรกร จึงทุ่มเทนโยบายทั้งหมดในการดำเนินระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมในคราวเดียวกัน โดยได้ทำแผนในระยะ 4 ปีข้างหน้านี้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้วยงบประมาณที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด
          “โดยมีการบูรณาการแผนงานโครงการทุกภาคส่วนของ จ.พิจิตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าอีก 4 ปีข้างหน้านับตั้งแต่ปี 2551-2554 จะทุ่มงบไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ทางจังหวัดจะได้รับจากรัฐบาลและส่วนท้องถิ่นเพื่อให้กับนโยบายน้ำทั้งสิ้น โดยมีแผนงานที่สำคัญ เช่น ขุดลอกบึงสีไฟ 5,000 ไร่, การเปิดช่องทางระบายน้ำตามเส้นทางถนนที่ขวางทางน้ำ ตลอดจนการขุดลอกบึงน้ำอีกหลายสิบแหล่งใน 12 อำเภออีกด้วย” ผู้ว่าฯ พิจิตร กล่าว--จบ--

          ที่มา- บางกอกทูเดย์ วันที่ 19 เม.ย. 2551

โดย นราพัฒน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net