วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน - เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ


ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

เรื่อง

หนทางสู่ความสำเร็จหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า  Where there is the will, there is the way.  ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอ    ขอเพียงแต่ให้มีความตั้งใจแน่วแน่  ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆให้ได้   ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย  ย่อมมีหนทางนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เสมอ

วิธีที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่เราต้องการ  คือ  การนำ อิทธิบาท 4  ไปปฏิบัติ

อิทธิบาท 4 (path of accomplishment; basis for success)
คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย  มี 4 ประการดังนี้ คือ

      
 1. ฉันทะ (will; aspiration)
ความพอใจในสิ่่งนั้น  ปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ - ไม่ว่าสิ่งที่เราพอใจ สิ่งที่เราปรารถนานั้น จะเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้ว กำลังดำเนินการอยู่แล้ว  หรือเป็นสิ่งที่เราเพียงแต่คิดอยากจะทำ   ความพอใจ  ชอบในสิ่งนั้น   เป็นคุณธรรมข้อแรกที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้

       
2. วิริยะ (energy; effort; exertion)
ความเพียรพยายาม ที่จะทำสิ่งนั้นอย่างไม่ท้อถอย  ไม่เลิกล้มความตั้งใจเสียก่อน - เมื่อเราชอบในสิ่่งนั้นแล้ว  ถ้าเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่  เราต้องทำไปด้วยความขยันหมั่นเพียร  ใช้ความพยายามทุ่มเททำในสิ่งนั้นให้สำเร็จ  หรือถ้าเป็นสิ่งที่เราเพียงแต่คิดอยากจะทำ  เราก็ต้องเพียรพยายามหาหนทางที่จะทำสิ่งที่เราปรารถนาให้ได้เสมอ  เป็นคุณธรรมข้อที่สองที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้

       
3. จิตตะ (thoughtfulness; active thought)
ความคิดฝักใฝ่  เอาใจใส่อยู่กับสิ่งที่ทำ หนักแน่น มั่นคง  ไม่โลเล - ในขณะที่เรากำลังทำงานนั้นๆอยู่  เราต้องดูแลเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับงานที่เราทำนั้น  ไม่วอกแวก  ทำงานด้วยสมาธิ  ไม่สะเพร่า หรือถ้าเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะทำ  เราก็ต้องมุ่งมั่น เตรียมตัวเราทุกวิถีทางที่จะได้ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นให้จงได้

      
 4. วิมังสา (investigation; examination; reasoning; testing)
ความไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง - ในขณะที่เราทำงานชิ้นนั้นๆ  นอกจากจะทำด้วยความชอบ  ทำอย่างต่อเนื่องด้วยความอุตสาหะพยายาม   มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำ  ดูแลเอาใจใส่งานที่เราทำให้ดีแล้ว  เรายังต้องหมั่นทบทวนดูว่า  งานที่เราทำอยู่นั้น  มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับงานของเราบ้าง   สาเหตุของปัญหานั้นมาจากอะไร  เราจะหาหนทางแก้ไขได้อย่างไร   ถ้างานของเรา ไม่บกพร่อง  ไม่มีปัญหา  เราก็ยังต้องคิดไตร่ตรองให้ดีว่า เราจะมีหนทางปรับปรุงและพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นได้ไหม    ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกได้ไหม  เท่าไร   เมื่อไร  มีการวัดผลการทำงาน  และมีการวางแผนขยายงาน

ถ้าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยู่   มุ่งมั่นที่จะได้ทำในสิ่่งนั้น อยากประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆให้ได้ เราก็ต้องหมั่นไตร่ตรองดูว่า   จะมีวิธีใดบ้าง ที่จะทำให้เราได้ทำงานนั้นสมใจปรารถนา  เราต้องวางแผนให้ดี  และทำทุกวิถีทาง ที่จะไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการให้จงได้   ถ้ายังทำไม่สำเร็จ  เราก็ต้องหาวิธีใหม่  ทบทวนดูว่า วิธีที่เราใช้อยู่นั้น  เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่  ต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีการอย่างไร จึงจะได้ทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันไว้

ยกตัวอย่างเช่น   เราชอบกิจการร้านอาหาร  เราเปิดร้านอาหารของเราเอง  เราจัดหาแม่ครัวฝีมือดีมาทำอาหารที่ร้านของเรา  มีรายการอาหารหลายอย่างให้ลูกค้าเลือก  ราคาอาหารสมเหตุสมผล เราดูแลร้านอาหารของเราให้สะอาด  จัดร้านให้ดูดี  สวยงาม  พนักงานบริการลูกค้าดี รวดเร็ว สุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส   บางวันมีลูกค้ามาที่ร้านมาก  บางวันมีลูกค้ามาที่ร้านน้อย  เราต้องหมั่นสังเกตว่า เพราะอะไร  จึงมีลูกค้าเยอะ   เพราะอะไรจึงมีลูกค้าน้อย  ลูกค้าเหล่านั้นเป็นลูกค้าขาจร หรือ ขาประจำ  เป็นคนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆละแวกนั้น  หรือเป็นคนที่แวะมาเที่ยวแถวนั้น   ลูกค้าพอใจกับสินค้าและบริการหรือไม่  มากน้อยแค่ไหน   วัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหาร  เหลือมากไหมในแต่ละวัน  หรือหามาไว้ไม่พอแก่ความต้องการ  อาหารอะไรที่ลูกค้าสั่งบ่อย  อาหารอะไรที่ลูกค้าไม่ค่อยสั่ง   ควรเพิ่มจำนวนแม่ครัวหรือไม่

ถ้ากิจการไปได้ดี มีลูกค้าจำนวนมากแล้ว เราก็ยังต้องทบทวนดูว่า  เราน่าจะขยายกิจการไหม หรือน่าจะเปิดสาขาต่อไปหรือไม่  ที่ไหนดี  เปิดเมื่อไรดี ฯลฯ  นี่คือการนำเอาหลักธรรม  อิทธิบาท 4  มาใช้ในการทำงานทุกอย่าง  ด้วยความชอบและพอใจในงานนั้น   ขยันหมั่นเพียรในงานนั้น  เอาใจใส่ดูแลงานนั้นให้ดี  และ   หมั่นทบทวน  วัดผลงานของเราด้วย

อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น   ถ้าเราปรารถนาอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ  เราก็ต้องมุ่งมั่นหาหนทางที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศให้ได้   ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ  เช่น  ผลการเรียนของเราต้องดีพอ   ภาษาต่างประเทศของเราต้องดีพอ   ฐานะการเงินของเราต้องดีพอ  หรือถ้าฐานะการเงินไม่ดีพอ  เราก็ต้องเลือกหาทุนอุดหนุน  หรือหางานพิเศษทำเพื่อสะสมเงินไว้ให้เพียงพอกับค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

เลือกประเทศที่เราอยากไป  เลือกมหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียน   เลือกสาขาวิชาที่เราอยากศึกษาต่อ ดูคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นว่ามีอะไรบ้าง   เราขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น  มีอะไรบ้าง     มีทุนการศึกษาให้หรือไม่   นักศึกษามีสิทธิทำงานพิเศษหารายได้ด้วยหรือไม่   ใช้เวลาในการศึกษานานเท่าไร   เราจะไปพักอาศัยที่ไหน

หรือ เราอาจใช้วิธี หมั่นอ่านประกาศเรื่องทุนการศึกษาต่่างๆ  แล้วสมัครขอทุนไป  ซึ่งอาจจะมีทุนการศึกษาให้ในสาขาวิชาที่เราต้องการจะศึกษาต่อ  

เมื่อเรานำหลักธรรม อิทธิบาท 4 มาใช้เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จแล้ว  เราต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 

ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน  ได้ทำในสิ่่งที่ใจรักใจชอบ  และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ และในสิ่งที่ปรารถนากันถ้วนหน้านะครับ


-------------------------------------------------------
โดย pimahn

 

กลับไปที่ www.oknation.net