วันที่ จันทร์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

[การแก้ไขรัฐธรรมนูญ] สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ย่อมมีสิ่งดีแอบแฝงอยู่เสมอ...


สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ย่อมมีสิ่งดีแอบแฝงอยู่เสมอ...

กรณีน้ำท่วม ก็ย่อมมีโคลนตมเข้ามายังพื้นที่บ้าน มีของสกปรกสะสมดูไม่ดี แต่ถ้ามองถึงพื้นที่ๆ ใช้ในการเพาะปลูก ก็ย่อมเห็นว่า สิ่งที่คนรังเกียจ กลับกลายมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับพืช ซึ่งเป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหาร เพราะ ไม่ว่าปฏิกูลเหล่านั้นจะเป็นที่น่ารังเกียจเพียงใดสำหรับคน แต่ก็กลายเป็นอาหารอย่างดี ให้กับพืช ได้กิน เพื่อทำให้พืชเองนั้นเติบโต พืชที่เป็นผัก มีประโยชน์โดยตรงกับชีวิตของคนเรา ตรงที่เราได้ทานมันเพื่อนำสารอาหารในพืชเหล่านั้นมาหล่อเลี้ยงร่างกาย พืชที่ไม่เป็นประโยชน์โดยตรงอะไรเลยในชีวิตคนเรา อย่างน้อยก็ช่วยสร้างก๊าซอ๊อกซิเจนให้กับคนเรา หรือ เป็นอาหารให้กับสัตว์เพื่อให้เราใช้เป็นอาหารอีกต่อหนึ่ง เป็นการเกื้อกูลประโยชน์จากสิ่งที่เราเรียกว่า "ปัญหาที่เกิดขึ้น" หรือ "สภาวะที่เราไม่ต้องการ" ทุกครั้งที่น้ำท่วม เราจะพบว่า หลังจากนั้น พืช-ผัก จะเติบโตขึ้นได้อย่างงอกงาม ซึ่งคนสวน ชาวไร่ ชาวนา จะรู้ถึงสภาวะ ถึงแม้นในขณะน้ำท่วมจะทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้ก็ตาม ดังนั้น มุมมองของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรา อย่ามองเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหา เพราะ จะเห็นแต่สิ่งที่ต้องการแก้ไข สิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจ แต่ถ้าคนเรามองให้เห็นถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆจากปัญหาเหล่านั้น ก็จะทำให้เราเห็นหนทาง เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆ ทำให้ใจเราเกิดกำลังใจ ไม่ใช่มัวแต่เสียกำลังใจจากเหตุการณ์ปัจจุบัน...

ย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน การที่ผู้มีเราให้อำนาจกลุ่มคนมากเกินไป จนเขาใช้อำนาจเหล่านั้นเพื่อพยายามปกป้องตัวเองเช่นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ (เมษายน 2551) ซึ่งแต่ละคนรู้ว่า มีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบ ต่างคนต่างคิดกันหลากหลายมุมมอง เช่นเลือกคนผิดเข้ามามีอำนาจหรือเปล่า...  การที่เขาบอกว่าให้รับๆไปก่อนจะได้เลือกตั้ง เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ...  เรามีการหลงเชื่อคนอื่นที่พยายามสร้างกระแสหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ถ้ามองดีๆ มันก็เกิดจากประชาชนอย่างพวกเราทั้งนั้น ที่โดนหลอก ที่โดนชักจูงให้คนเราทำในสิ่งที่เขาต้องการ เพื่อเขาจะได้อำนาจที่ได้รับจากเราไป แล้วใช้อำนาจเหล่านั้นมาป้องกันตัวเอง...  สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่ปัญหาซึ่งทำให้เรามองแต่ปัญหาว่าต้องแก้ไข แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ของเหตุการณ์เช่นนี้ และ เหตุการณ์ที่ผ่านมาจาก 2 กลุ่มคนที่เข้ามามีอำนาจทั้งจากการที่เราให้อำนาจ หรือ กลุ่มคนที่ยึดอำนาจ ก็เท่ากับว่าพวกเขา ได้ยืนยันและแสดงให้เห็นถึงระบบระบอบที่ได้รับมาจากประเทศอักกฤษนั้น มีจุดอ่อนมากมายหากนำมาใช้โดยปราศจากการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้ากับสังคมเราจริงๆ ท่านทั้งหลายได้สร้างมุมมองใหม่ให้กับสังคม มุมมองที่เราควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ ระบอบ ไม่ใช่การเรียนรู้แล้วนำมาใช้อย่างปัจจุบัน ไม่ใช่การวางโครงสร้างของการควบคุมอย่างปัจจุบัน แต่ควรจะเป็นระบบระบอบใหม่ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากระบบเดิม เพื่อทำให้เรามีระบบระบอบที่สมบูรณ์ และ เหมาะกับประเทศเราอย่างจริงจัง อำนาจที่เราให้ไปควรจะมีเพียงระดับหนึ่งที่ไม่ใช่มีครอบคลุมไปทั้งหมด และ ก็ต้องมีการควบคุมอำนาจเพื่อมีการดุลอำนาจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เมื่อมอง ณ จุดนี้ จะเห็นว่า เหตุกาณ์ที่นำความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็จะส่งผลให้มีสิ่งที่ดีๆในอนาคตสืบต่อไป เมื่อคิดเช่นนี้ เราก็จะได้รู้สึกที่ดีขึ้น ประกอบกับการเห็นหนทาง แนวทางการแก้ไข และ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อันน่าสังเวชเช่นปัจจุบัน...

โดย wbj

 

กลับไปที่ www.oknation.net