วันที่ อังคาร เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หวั่นผู้ดื่มน้ำอาร์โอ วิตกกังวล อย.แถลงข้อเท็จจริง


อย. เผยผลวิเคราะห์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ผ่านกระบวนการรีเวิร์ส ออสโมซิส หรือน้ำอาร์โอเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มตามประกาศกระทรวงฯ ขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภค สิ่งสำคัญขอให้ตระหนักถึงภาชนะบรรจุที่นำมารองรับหรือบรรจุน้ำต้องเป็นภาชนะบรรจุที่สะอาดและมีฝาปิด และก่อนบริโภค ควรสังเกตลักษณะปรากฏที่เห็นด้วยตาเช่น น้ำนั้นต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
       
       น.พ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย ศ.น.พ.เกรียง ตั้งสง่า นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับน้ำอาร์โอ ว่า ปัจจุบันจะพบเห็นตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตั้งบริการให้แก่ประชาชนตามแหล่งต่างๆ กระจายอยู่จำนวนมาก และมีผู้นิยมใช้บริการนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอชี้แจงให้ทราบว่าโครงการผลิตตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ผ่านกระบวนการรีเวิร์ส ออสโมซิส หรือน้ำอาร์โอ จะรับผิดชอบโดยการประปาส่วนภูมิภาค ไม่อยู่ในข่ายต้องขออนุญาตจาก อย.
       
       ทั้งนี้ อย.จะมีบทบาทในการสุ่มตรวจเฝ้าระวังให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภค สำหรับขั้นตอนการทำงานของตู้น้ำดื่มคือ ขบวนการกรองน้ำปกติและกรองซ้ำด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นการสูบน้ำด้วยความดันสูงผ่านแผ่นเยื่อกรองที่มีรูขนาดเล็กมากจนสามารถกรองเกลือแร่ สารอินทรีย์ สารเคมี ทั้งแบคทีเรียและไวรัส ตลอดจนสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ำให้ติดค้างอยู่บนเยื่อกรอง น้ำที่ได้จึงมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง
       
       จึงได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) ในด้านคุณภาพมาตรฐานด้านกายภาพ เช่น สี กลิ่น รส ความเป็นกรด-ด่าง ด้านเคมี เช่น สารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณที่กำหนด และด้านจุลินทรีย์ เช่น ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เป็นต้น เพราะฉะนั้น ประชาชนผู้บริโภคจึงไม่ควรวิตกกังวลเกี่ยวกับอันตรายของน้ำอาร์โอ
       
       ศ.น.พ. เกรียง ตั้งสง่า ได้กล่าวต่อไปว่า ความกังวลที่ว่าน้ำดื่มในลักษณะนี้จะทำให้เป็นโรคกระดูกผุ โรคไทรอยด์ หรือกระทั่งโรคหัวใจ นั้น ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ยืนยันได้ ส่วนแร่แคลเซียม แมกนีเซียม ไอโอดีน และสารอาหารอื่นๆ ก็มีอยู่พอเพียงในอาหารที่ประชาชนบริโภคประจำวัน สิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม คือ ภาชนะที่มารองรับน้ำ จะต้องสะอาดไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน จึงจะได้รับน้ำที่ปลอดภัยในการบริโภค

โดย คนรักสุขภาพ

 

กลับไปที่ www.oknation.net