วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บุคคลเช่นนี้ ไม่ควรยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทย


                       ใครไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี

                            ไม่ควรยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
         

         พ่อหลวง คือ พ่อเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ที่สถิตย์อยู่ในดวงจิตของปวงชนชาวไทยทุกผู้คน พระองค์ทรงอยู่เหนือกฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่บุคคลใดจะละเมิดมิได้
       

        ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมดวงจิตดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ บุญญาบารมีพระองค์ท่านมากล้นจนสุดรำพัน      

         เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี คือ เสียงร้องที่กลั่นออกจากดวงใจของชาวไทยทุกคน  เพื่อขับร้องอำนวยอวยชัย ถวายพระพรพระองค์ท่าน

          เมื่อเสียงเพลงสรรเสริญกระหึ่มบรรเลงขึ้น ทุกดวงใจจะเพ่งดวงจิต ถวายความจงรักภักดี ด้วยการยืนตรงในท่วงท่าที่สงบเรียบร้อย เสมือนหนึ่งพระองค์ท่าน เสด็จมาประทับอยู่ต่อหน้าพวกเราชาวไทย

          ประเพณีปฏิบัติช่นนี้ ประชาชนคนไทยปฏิบัติมานับเป็นเวลาช้านาน จนถือเป็นประเพณีปฏิบัติ ที่ฝังแน่นในจิตใจของคนไทยทุกคน
      

          แม้กระทั่งชาวต่างชาติ เมื่อเข้ามาอาศัยร่มไม้ใบบุญใต้ร่มเงาพระบรมโพธิสมภาร ภายใต้บุญญาบารมีพระองค์ท่าน ก็จะต้องเรียนรู้และถือปฏิบัติ
 เฉกเช่นคนไทยทุกคน

      

          การที่บุคคลใดจะอ้างสิทธิเสรีภาพ ตามกฏหมายในรัฐธรรมนูญ ไม่ยืนตรงเพื่อแสดงการเคารพนั้น  จึงเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น

      

           ฟังได้อย่างเดียวว่า บุคคลนั้น น่าจะเป็นบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ เป็นบุคคลที่เจตนาจะสร้างความแตกแยกในแผ่นดิน โดยการใช้กฏหมายบาง
มาตรามาเป็นข้ออ้าง นับเป็นกลุ่มบุคคลที่อันตรายต่อความมั่นคงของแผ่นดินอย่างแท้จริง ควรที่เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องรีบดำเนินการจัดการตามกฎหมาย
ให้เด็ดขาด

      

           ใครที่ไม่ยืนตรงแสดงความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี

       

          ไม่ควรจะยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยครับ

โดย รณบุตร

 

กลับไปที่ www.oknation.net