วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภายใน 3 นาที ช้างลากซุงได้กี่ท่อน ?


                                                   เกม “ช้างลากซุง”

  เกมช้างลากซุง (บางคนเรียก “เจนก้า”)  แต่ผมตั้งชื่อใหม่ให้ดูไทย ๆ ผมมักใช้เกมนี้ในการฝึกอบรม หัวข้อ “การกำหนดเป้าหมายแบบ SMART  และการวางแผนการทำงาน หากครูหรือวิทยากรท่านใดสนใจก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป หรือที่ตลาดนัดสวนจตุจักรก็มีขายครับ  เกมนี้มีหลายขนาดให้เลือกซื้อตามความพอใจ  ผมได้อธิบายกติกาและวิธีการเล่น ไว้ให้ 15 ขั้นตอน เพื่อนำไปใช้ได้งาย ๆ ดังนี้ครับ

วัตถุประสงค์  1. ฝึกการทำงานเป็นทีม

                   2.  เรียนรู้เรื่องการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART  และการวางแผน

จำนวนผู้เข้าอบรม   ไม่เกิน 30 คน  แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 ทีม ๆ ละ 6  คน

 

กติกา

1.       แจกเกมให้เล่นทีมละ 1 ชุด (ดูลักษณะเกมจากภาพข้างบน)

2.       เล่นเกมนี้ ทั้งหมด 2 รอบ ๆ ละ 3 นาที

3.       ไม่อนุญาตให้มีการซ้อม ห้ามทดลอง และห้ามสัมผัสไม้  ก่อน การเล่นรอบที่ 1

4.       ให้สมาชิกแต่ละคนสลับกันดึงไม้ออกจากกองทีละ 1 ชิ้น และดึงได้ครั้งละ 1 คน

5.       จะดึงชิ้นไม้จากชั้นไหนก่อนก็ได้ แต่ห้ามหยิบไม้จากแถวบนสุด 

6.       ให้ใช้มือเพียงข้างเดียวดึงไม้  ห้ามใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ดินสอ ปากกา หรือไม้มาช่วยดึงให้ใช้นิ้วมือดึงได้เพียงอย่างเดียว

7.       ถ้ากองไม้ล้มหล่นลงมาก่อนหมดเวลา 3 นาที เกมจบและได้ศูนย์ทันที โดยชิ้นไม้ที่ดึงไว้จะไม่นำมาคิดคะแนน

8.       เมื่อดึงแล้วต้องสลับให้คนอื่นในทีมดึงต่อทันที  ห้าม ดึงเบิ้ล 2 ชิ้น ต้องรอให้วนมาถึงคิวตัวเองก่อน แล้วค่อยดึงครั้งต่อไป

9.       แต่ละทีมสามารถจะหยุดเล่นเกมก่อน 3 นาทีก็ได้ ถ้าทีมกลัวว่าแท่งไม้จะล้มลงมา

10.   เมื่อครบ 3 นาที ในรอบแรกแล้ว วิทยากรก็จดบันทึกผลงานของแต่ละทีม ไว้บนกระดาษ Flip Chart ให้ทุกทีมเห็นชัดเจน โดยนับจากชิ้นไม้ที่ดึงได้ภายใน 3 นาที โดยกองไม้ต้องไม่ล้ม ไม้ 1 ชิ้น มีค่า 1 คะแนน

11.   เมื่อจบรอบแรกแล้วให้เวลาแต่ละทีมอีก  7  นาที ในกำหนดเป้าหมายแบบ SMART  ลงบน Flip Chart  และวางแผนฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวแข่งขันในรอบ 2 

12.   เมื่อครบ 7 นาทีแล้ว  วิทยากรส่งสัญญานให้ทุกทีมเริ่มแข่งขันพร้อมกัน ในรอบที่ 2 อีก 3  นาที โดยมีกติกาเหมือนเดิมตั้งแต่ ข้อ 3  ถึง  ข้อ 9

13.   เมื่อครบ 3 นาที ในรอบที่ 2 แล้ว วิทยากรก็จดบันทึกผลงานของแต่ละทีม ลงบนกระดาษ Flip Chart แผ่นเดียวกับรอบแรก  พร้อมทั้งบันทึกเพิ่มอีก 1 ช่อง ประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลงากับเป้าหมายของแต่ละทีม

14.   ให้แต่ละทีมดูผลการประเมินของทีมตัวเอง แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีมว่าเหตุใดผลลัพธ์ จึงเป็นอย่างนั้น รวมทั้งบอกถึงสิ่งที่ทีมทำได้ดีแล้ว และจุดที่ควรปรับปรุงจากการเล่นเกมในรอบที่ 2

15.   วิทยากรอาจเตรียมของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้มอบให้กับทีมชนะเลิศในแต่ละรอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน

หมายเหตุ  เกมนี้จะเล่นกลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้ ที่สำคัญควรมีกรรมการประจำทีมไว้ดูแล และป้องกันการเล่นผิดกติกาครับ

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net