วันที่ พุธ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ มัสยิดหนองแบน


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุบ้านปิงหลวง หมู่ 7  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมา นานนม ถึงเรื่องราวของมุสลิมที่มาอยู่ที่นี่

เล่ากันว่า มีชาวบังคลาเทศท่านหนึ่งถูกส่งให้มาเฝ้าบ่อปลา ของเจ้าหลวง

ในเชียงใหม่ขณะนั้น  ได้ภรรยา เป็น ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ จนสืบลูกสืบหลาน

มายังชุมชนมุสลิมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง  มีเรื่องราว ในหมู่บ้านนี้

มากมาย น่าสนใจ  หากมีโอกาสจะนำเสนอให้ทราบต่อไปในโอกาสหน้า

จัดโดย กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านปิงหลวง (มัสยิดนูรูลฮูดา หนองแบน)

วันที่  7  เมษายน   2551        

ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน  70  คน

สนับสนุนโดย  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

     

      เมื่อ วันที่ 7 เมษายน ณ.ชุมชนมัสยิดนูรุลฮูดาหนองแบน

  

 นาวาอากาศโทสมคิด  ลัทธิศักดิ์  ผู้ประสานงานภาคเหนือ ประธานเปิดงาน

                             

                 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งไทยพุทธและมุสลิม

                              

         วิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัย ต.สันทราย อ.สารภี

                             

     แม่ครัวจัดเตรีมอาหารฮาลาล สำหรับ ผู้เข้าร่วมอบรม ทุกท่าน     

 

                              

           แบ่งกลุ่มเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนและผู้สูงอายุ

                            

      เคร่งเครียดในการค้นหาปัญหาสุขภาพ เอาจริงเอาจังว่างั้นเถอะ

                            

                 ผู้สูงอายุกำลังเตรียมการนำเสนอปัญหาสุขภาพ

                            

          มอบของที่ระลึกให้กับ น.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์

                            

                     ถ่ายรูปหมู่ชายไว้เป็นที่ระลึก

                                

             ถ่ายรูปหมู่หญิงเป็นที่ระลึกเช่นกัน     

             กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุที่จัดผ่านมาแล้วนั้น  เราได้อะไรดีๆ จาก กิจกรรม

หลายอย่างและที่แฝงในกิจกรรมมากมาย

      ทั้ง ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งความสมานฉันท์ การร่วมมือ

ร่วมใจ ของพี่น้องต่างศาสนาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ที่ผูกพันกัน มายาวนาน ผ่านมายังลูกหลาน

จวบจนวันนี้     เรายังเห็นความแนบแน่น ความรัก ความสามัคคีในความสัมพันธ์ มิได้เลือนหายไปเลย

 ชุมพล ศรีสมบัติ  รายงาน

 ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

            

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net