วันที่ พุธ เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศูนย์อินโดจีนศึกษา


ในช่วงระหว่างเดือนที่ผ่านมาผมได้มีได้รับเชิญจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ รศ.ดร. ศรุติ สกุลรัตน์ ให้ไปดูงานที่วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ และก็พบว่าที่วิทยาลัยแห่งนี้มีมีศูนย์การศึกษาที่น่าสนใจมากศูนย์หนึ่งชื่อ “ศูนย์อินโดจีนศึกษา” (ที่จริงที่วิทยาลัยบริหารรัฐกิจมีเรื่องน่าสนใจที่จะต้องเรียนรู้เพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดียิ่งขึ้นอีกหลายเรื่องครับ) ศูนย์ฯนี้ได้ก่อตั้งโดยท่านผู้อำนวยการมาหลายปีแล้ว โดยทางศูนย์ฯ มีพันธกิจหลักคือเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์อินโดจีนศึกษาให้เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยประเทศเพื่อนบ้าน คือตอนนี้เรารู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านน้อยมากๆ ครับ เพราะอาจจะเป็นเพราะบ้านเราสนใจตัวเรามากกว่า ที่รู้จักประเทศเพื่อนบ้านกันมากหน่อยก็จะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ละแวกบ้านเรา แต่เรื่องอื่นๆ นั้นดูเหมือนเราให้ความสนใจกับเขาน้อยกว่าประเทศอื่นๆ อย่าง สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น เสียอีกที่เขาได้เริ่มเข้าไปลุยกรุยทางให้นักธุรกิจบ้านเขาได้เข้าไปทำมาค้าขายกันมากมายแทบจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมแล้ว ในขณะที่เรากำลังเข้าไปสำรวจแค่บนถนนใหญ่   

ตอนนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจต้องการที่จะขยายความร่วมของทางมหาวิทยาลัยเข้าสู่ภูมิภาคอินโดจีนให้มากขึ้นโดยผ่านศูนย์อินโดจีนศึกษา โดยศูนย์ฯ นี้จะเป็นแนวหน้าในการรุกเข้าสู่ประเทศในแทบอินโดจีน เพื่อจัดหา และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ให้พวกเราที่อยู่แนวหลังได้ศึกษากันถึง โอกาสอุปสรรคในการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อบ้าน อีกด้านก็คืองานของความมั่นคงคือ ความรู้ที่ได้ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเตรียมตัว และเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น เรียกว่า เป็นการล้มคอกก่อนวัวหายครับ

ศูนย์ฯ นี้ได้ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 โดยมีภารกิจหลายภารกิจ แต่มีภารกิจหนึ่งพวกเรายังไม่ค่อยรู้จักกันก็คืองานแปลข่าว โดยทางศูนย์ฯ จะทำการแปลข่าวสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหลักๆ ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ 5 โต๊ะข่าวคือ กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว และมาเลเซีย และทำจัดทำคำแปลเป็นรูปเล่มจัดส่งให้ฟรีๆ กับหน่วยงานราชการตามชายแดนมาหลายปีดีดัก โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำให้ทั้งหมดครับ ซึ่งข่าวสารเหล่านี้มักจะถูกนำไปใช้สำหรับหน่วยงานเรื่องทางความมั่นคงเสียมากหว่าเรื่องของการค้า โดยแจกให้กับบุคคลและหน่วยงานราชการต่างๆ เช่นทางผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กรมทหารต่างๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่รอบเขตชายแดนของเราเพื่อใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านhttp://www.isc-gspa.org/

ผมมองเองหลังจากสิ้นสุดการดูงานก็เรียนท่านผู้อำนวยการว่า ข่าวสารที่ศูนย์ฯ ผลิตออกมานั้นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสำหรับหน่วยงานเอกชนเช่นกัน ซึ่งทางท่านผู้อำนวยการก็บอกว่า ผู้ที่สนใจนั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสารดังกล่าวที่แปลเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีสรุปข่าวรายเดือนในรูป CD แผ่นให้อีก ในราคาสมาชิกเพียง 1,000 บาทต่อปี ซึ่งหลังจากที่ผมได้ไปดูการทำงานก็เรียนถามอาจารย์ท่านว่า จะคุ้มหรือครับกับการทำงานหนักอย่างนี้และได้ค่าตอบแทนแค่น้อยนิด ท่านอาจารย์บอกผมว่า ก็เป็นงานบริการให้กับหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนมากกว่าที่จะหวังผลกำไร และผลประโยชน์ของงานเหล่านี้ก็ยังเป็นเครื่องมือของนักธุรกิจที่แสวงหาโอกาส และช่องทางการทำมาค้าขายได้กับประเทศเพื่อนบ้านได้

ผมเห็นว่าสิ่งที่ศูนย์อินโดจีนศึกษาจัดทำขึ้นนั้นอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านจึงนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Website ของศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาครับ


บุริม โอทกานนท์

โดย Jazz-zie

 

กลับไปที่ www.oknation.net