วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... Color Chart (hex code)


           เดิมเคยวาง color chart ไว้ท้ายเรื่อง New Blogger มือใหม่หัดขับมาทางนี้ http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/02/22/entry-2  แต่เห็นว่ากินเนื้อที่มากไปหน่อย เพราะเนื้อหาในเรื่องก็เยอะอยู่แล้วค่ะ ซึ่งมีส่วนทำให้ใช้เวลาในการโหลดเรื่องนาน เลยแยกออกมาเป็นโพสต่างหาก เพื่อให้ใช้เป็นreference สำเร็จรูป ไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรมาใช้เพียงเพื่อแค่จะหา hex code น่ะค่ะ ส่วนท่านที่ต้องการใช้โปรแกรมแต่งภาพด้วยสี ก็โหลดและสามารถดึง hex code มาได้เองนะคะ

          ทำลิ้งค์เชื่อมสองเรื่องไว้แล้ว หากต้องการกลับไปอ่านเรื่องข้างต้นจากที่นี่ก็เพียงคลิก กลับไปสารบัญ นะคะ

Color Chart I

ตาราง code สี - hexadecimal code 

Hex Code

Color

#FFFFFF

 

#FFFFCC

 

#FFFF99

 

#FFFF66

 

#FFFF33

 

#FFFF00

 

#FFCCFF

 

#FFCCCC

 

#FFCC99

 

#FFCC66

 

#FFCC33

 

#FFCC00

 

#FF99FF

 

#FF99CC

 

#FF9999

 

#FF9966

 

#FF9933

 

#FF9900

 

#FF66FF

 

#FF66CC

 

#FF6699

 

#FF6666

 

#FF6633

 

#FF6600

 

#FF33FF

 

#FF33CC

 

#FF3399

 

#FF3366

 

#FF3333

 

#FF3300

 

#FF00FF

 

#FF00CC

 

#FF0099

 

#FF0066

 

#FF0033

 

#FF0000

 

 

 

Hex Code

Color

#66FFFF

 

#66FFCC

 

#66FF99

 

#66FF66

 

#66FF33

 

#66FF00

 

#66CCFF

 

#66CCCC

 

#66CC99

 

#66CC66

 

#66CC33

 

#66CC00

 

#6699FF

 

#6699CC

 

#669999

 

#669966

 

#669933

 

#669900

 

#6666FF

 

#6666CC

 

#666699

 

#666666

 

#666633

 

#666600

 

#6633FF

 

#6633CC

 

#663399

 

#663366

 

#663333

 

#663300

 

#6600FF

 

#6600CC

 

#660099

 

#660066

 

#660033

 

#660000

 

 

Hex Code

Color

#CCFFFF

 

#CCFFCC

 

#CCFF99

 

#CCFF66

 

#CCFF33

 

#CCFF00

 

#CCCCFF

 

#CCCCCC

 

#CCCC99

 

#CCCC66

 

#CCCC33

 

#CCCC00

 

#CC99FF

 

#CC99CC

 

#CC9999

 

#CC9966

 

#CC9933

 

#CC9900

 

#CC66FF

 

#CC66CC

 

#CC6699

 

#CC6666

 

#CC6633

 

#CC6600

 

#CC33FF

 

#CC33CC

 

#CC3399

 

#CC3366

 

#CC3333

 

#CC3300

 

#CC00FF

 

#CC00CC

 

#CC0099

 

#CC0066

 

#CC0033

 

#CC0000

 

 

 

Hex Code

Color

#33FFFF

 

#33FFCC

 

#33FF99

 

#33FF66

 

#33FF33

 

#33FF00

 

#33CCFF

 

#33CCCC

 

#33CC99

 

#33CC66

 

#33CC33

 

#33CC00

 

#3399FF

 

#3399CC

 

#339999

 

#339966

 

#339933

 

#339900

 

#3366FF

 

#3366CC

 

#336699

 

#336666

 

#336633

 

#336600

 

#3333FF

 

#3333CC

 

#333399

 

#333366

 

#333333

 

#333300

 

#3300FF

 

#3300CC

 

#330099

 

#330066

 

#330033

 

#330000

 

 

Hex Code

Color

#99FFFF

 

#99FFCC

 

#99FF99

 

#99FF66

 

#99FF33

 

#99FF00

 

#99CCFF

 

#99CCCC

 

#99CC99

 

#99CC66

 

#99CC33

 

#99CC00

 

#9999FF

 

#9999CC

 

#999999

 

#999966

 

#999933

 

#999900

 

#9966FF

 

#9966CC

 

#996699

 

#996666

 

#996633

 

#996600

 

#9933FF

 

#9933CC

 

#993399

 

#993366

 

#993333

 

#993300

 

#9900FF

 

#9900CC

 

#990099

 

#990066

 

#990033

 

#990000

 

 

 

Hex Code

Color

#00FFFF

 

#00FFCC

 

#00FF99

 

#00FF66

 

#00FF33

 

#00FF00

 

#00CCFF

 

#00CCCC

 

#00CC99

 

#00CC66

 

#00CC33

 

#00CC00

 

#0099FF

 

#0099CC

 

#009999

 

#009966

 

#009933

 

#009900

 

#0066FF

 

#0066CC

 

#006699

 

#006666

 

#006633

 

#006600

 

#0033FF

 

#0033CC

 

#003399

 

#003366

 

#003333

 

#003300

 

#0000FF

 

#0000CC

 

#000099

 

#000066

 

#000033

 

#000000

 

กลับไปสารบัญ

    

Color Chart II

Color & Name

Hexadecimal #

GhostWhite

F8F8FF

WhiteSmoke

F5F5F5

Gainsboro

DCDCDC

White

FFFFFF

Black

000000

DimGray

696969

LightGray

D3D3D3

Gray

BEBEBE

Gray11

1C1C1C

Gray21

363636

Gray31

4F4F4F

Gray41

696969

Gray51

828282

Gray61

9C9C9C

Gray71

B5B5B5

Gray81

CFCFCF

Gray91

E8E8E8

DarkGray

A9A9A9

LightSlateGray

778899

SlateGray

708090

SlateGray1

C6E2FF

SlateGray2

B9D3EE

SlateGray3

9FB6CD

SlateGray4

6C7B8B

DarkSlateGray

2F4F4F

DarkSlateGray1

97FFFF

DarkSlateGray2

8DEEEE

DarkSlateGray3

79CDCD

DarkSlateGray4

528B8B

PaleGoldenrod

EEE8AA

FloralWhite

FFFAF0

LightGoldenrodYellow

FAFAD2

SaddleBrown

8B4513

Sienna

A0522D

OldLace

FDF5E6

Linen

FAF0E6

PapayaWhip

FFEFD5

BlanchedAlmond

FFEBCD

Moccasin

FFE4B5

Peru

CD853F

Beige

F5F5DC

SandyBrown

F4A460

Snow1

FFFAFA

Snow2

EEE9E9

Snow3

CDC9C9

Snow4

8B8989

Seashell1

FFF5EE

Seashell2

EEE5DE

Seashell3

CDC5BF

Seashell4

8B8682

AntiqueWhite

FAEBD7

AntiqueWhite1

FFEFDB

AntiqueWhite2

EEDFCC

AntiqueWhite3

CDC0B0

AntiqueWhite4

8B8378

Bisque1

FFE4C4

Bisque2

EED5B7

Bisque3

CDB79E

Bisque4

8B7D6B

PeachPuff1

FFDAB9

PeachPuff2

EECBAD

PeachPuff3

CDAF95

PeachPuff4

8B7765

NavajoWhite1

FFDEAD

NavajoWhite2

EECFA1

NavajoWhite3

CDB38B

NavajoWhite4

8B795E

LemonChiffon1

FFFACD

LemonChiffon2

EEE9BF

LemonChiffon3

CDC9A5

LemonChiffon4

8B8970

Cornsilk1

FFF8DC

Cornsilk2

EEE8CD

Cornsilk3

CDC8B1

Cornsilk4

8B8878

Ivory1

FFFFF0

Ivory2

EEEEE0

Ivory3

CDCDC1

Ivory4

8B8B83

MintCream

F5FFFA

Honeydew1

F0FFF0

Honeydew2

E0EEE0

Honeydew3

C1CDC1

Honeydew4

838B83

LavenderBlush1

FFF0F5

LavenderBlush2

EEE0E5

LavenderBlush3

CDC1C5

LavenderBlush4

8B8386

Lavender

E6E6FA

MistyRose1

FFE4E1

MistyRose2

EED5D2

MistyRose3

CDB7B5

MistyRose4

8B7D7B

Azure1

F0FFFF

Azure2

E0EEEE

Azure3

C1CDCD

Azure4

838B8B

AliceBlue

F0F8FF

LightSlateBlue

8470FF

MediumSlateBlue

7B68EE

SlateBlue

6A5ACD

SlateBlue1

836FFF

SlateBlue2

7A67EE

SlateBlue3

6959CD

SlateBlue4

473C8B

DarkSlateBlue

483D8B

RoyalBlue

4169E1

RoyalBlue1

4876FF

RoyalBlue2

436EEE

RoyalBlue3

3A5FCD

RoyalBlue4

27408B

Blue1

0000FF

Blue2

0000EE

DarkBlue

00008B

NavyBlue

000080

MidnightBlue

191970

CornflowerBlue

6495ED

MediumBlue

0000CD

PowderBlue

B0E0E6

DodgerBlue1

1E90FF

DodgerBlue2

1C86EE

DodgerBlue3

1874CD

DodgerBlue4

104E8B

SteelBlue

4682B4

SteelBlue1

63B8FF

SteelBlue2

5CACEE

SteelBlue3

4F94CD

SteelBlue4

36648B

DeepSkyBlue1

00BFFF

DeepSkyBlue2

00B2EE

DeepSkyBlue3

009ACD

DeepSkyBlue4

00688B

SkyBlue

87CEEB

SkyBlue1

87CEFF

SkyBlue2

7EC0EE

SkyBlue3

6CA6CD

SkyBlue4

4A708B

LightSkyBlue

87CEFA

LightSkyBlue1

B0E2FF

LightSkyBlue2

A4D3EE

LightSkyBlue3

8DB6CD

LightSkyBlue4

607B8B

LightSteelBlue

B0C4DE

LightSteelBlue1

CAE1FF

LightSteelBlue2

BCD2EE

LightSteelBlue3

A2B5CD

LightSteelBlue4

6E7B8B

LightBlue

ADD8E6

LightBlue1

BFEFFF

LightBlue2

B2DFEE

LightBlue3

9AC0CD

LightBlue4

68838B

LightCyan1

E0FFFF

LightCyan2

D1EEEE

LightCyan3

B4CDCD

LightCyan4

7A8B8B

CadetBlue

5F9EA0

CadetBlue1

98F5FF

CadetBlue2

8EE5EE

CadetBlue3

7AC5CD

CadetBlue4

53868B

PaleTurquoise

AFEEEE

PaleTurquoise1

BBFFFF

PaleTurquoise2

AEEEEE

PaleTurquoise3

96CDCD

PaleTurquoise4

668B8B

MediumTurquoise

48D1CC

DarkTurquoise

00CED1

Turquoise

40E0D0

Turquoise1

00F5FF

Turquoise2

00E5EE

Turquoise3

00C5CD

Turquoise4

00868B

Cyan1

00FFFF

Cyan2

00EEEE

Cyan3

00CDCD

DarkCyan

008B8B

Aquamarine1

7FFFD4

Aquamarine2

76EEC6

Aquamarine3

66CDAA

Aquamarine4

458B74

DarkSeaGreen

8FBC8F

DarkSeaGreen1

C1FFC1

DarkSeaGreen2

B4EEB4

DarkSeaGreen3

9BCD9B

DarkSeaGreen4

698B69

SeaGreen

2E8B57

SeaGreen1

54FF9F

SeaGreen2

4EEE94

SeaGreen3

43CD80

PaleGreen

98FB98

PaleGreen1

9AFF9A

PaleGreen2

90EE90

PaleGreen3

7CCD7C

PaleGreen4

548B54

SpringGreen1

00FF7F

SpringGreen2

00EE76

SpringGreen3

00CD66

SpringGreen4

008B45

Green1

00FF00

Green2

00EE00

Green3

00CD00

Green4

008B00

DarkGreen

006400

MediumSeaGreen

3CB371

LightSeaGreen

20B2AA

LightGreen

90EE90

LawnGreen

7CFC00

MediumSpringGreen

00FA9A

GreenYellow

ADFF2F

Lime

32CD32

YellowGreen

9ACD32

ForestGreen

228B22

Chartreuse1

7FFF00

Chartreuse2

76EE00

Chartreuse3

66CD00

Chartreuse4

458B00

OliveDrab

6B8E23

OliveDrab1

C0FF3E

OliveDrab2

B3EE3A

OliveDrab3

9ACD32

OliveDrab4

698B22

DarkOliveGreen

556B2F

DarkOliveGreen1

CAFF70

DarkOliveGreen2

BCEE68

DarkOliveGreen3

A2CD5A

DarkOliveGreen4

6E8B3D

Khaki1

FFF68F

Khaki2

EEE685

Khaki3

CDC673

Khaki4

8B864E

DarkKhaki

BDB76B

LightGoldenrod

EEDD82

LightGoldenrod1

FFEC8B

LightGoldenrod2

EEDC82

LightGoldenrod3

CDBE70

LightGoldenrod4

8B814C

LightYellow1

FFFFE0

LightYellow2

EEEED1

LightYellow3

CDCDB4

LightYellow4

8B8B7A

Yellow1

FFFF00

Yellow2

EEEE00

Yellow3

CDCD00

Yellow4

8B8B00

Gold1

FFD700

Gold2

EEC900

Gold3

CDAD00

Gold4

8B7500

Goldenrod

DAA520

Goldenrod1

FFC125

Goldenrod2

EEB422

Goldenrod3

CD9B1D

Goldenrod4

8B6914

DarkGoldenrod

B8860B

DarkGoldenrod1

FFB90F

DarkGoldenrod2

EEAD0E

DarkGoldenrod3

CD950C

DarkGoldenrod4

8B658B

RosyBrown

BC8F8F

RosyBrown1

FFC1C1

RosyBrown2

EEB4B4

RosyBrown3

CD9B9B

RosyBrown4

8B6969

IndianRed

CD5C5C

IndianRed1

FF6A6A

IndianRed2

EE6363

IndianRed3

CD5555

IndianRed4

8B3A3A

Sienna1

FF8247

Sienna2

EE7942

Sienna3

CD6839

Sienna4

8B4726

Burlywood

DEB887

Burlywood1

FFD39B

Burlywood2

EEC591

Burlywood3

CDAA7D

Burlywood4

8B7355

Wheat

F5DEB3

Wheat1

FFE7BA

Wheat2

EED8AE

Wheat3

CDBA96

Wheat4

8B7E66

Tan

D2B48C

Tan1

FFA54F

Tan2

EE9A49

Tan3

CD853F

Tan4

8B5A2B

Chocolate

D2691E

Chocolate1

FF7F24

Chocolate2

EE7621

Chocolate3

CD661D

Chocolate4

8B4513

Firebrick

B22222

Firebrick1

FF3030

Firebrick2

EE2C2C

Firebrick3

CD2626

Firebrick4

8B1A1A

Brown

A52A2A

Brown1

FF4040

Brown2

EE3B3B

Brown3

CD3333

Brown4

8B2323

Salmon

FA8072

Salmon1

FF8C69

Salmon2

EE8262

Salmon3

CD7054

Salmon4

8B4C39

LightSalmon1

FFA07A

LightSalmon2

EE9572

LightSalmon3

CD8162

LightSalmon4

8B5742

Orange1

FFA500

Orange2

EE9A00

Orange3

CD8500

Orange4

8B5A00

DarkOrange

FF8C00

DarkOrange1

FF7F00

DarkOrange2

EE7600

DarkOrange3

CD6600

DarkOrange4

8B4500

LightCoral

F08080

Coral

FF7F50

Coral1

FF7256

Coral2

EE6A50

Coral3

CD5B45

Coral4

8B3E2F

Tomato1

FF6347

Tomato2

EE5C42

Tomato3

CD4F39

Tomato4

8B3626

OrangeRed1

FF4500

OrangeRed2

EE4000

OrangeRed3

CD3700

OrangeRed4

8B2500

Red1

FF0000

Red2

EE0000

Red3

CD0000

DarkRed

8B0000

Rouge

C60000

Crimson

DC143C

DeepPink1

FF1493

DeepPink2

EE1289

DeepPink3

CD1076

DeepPink4

8B0A50

HotPink

FF69B4

HotPink1

FF6EB4

HotPink2

EE6AA7

HotPink3

CD6090

HotPink4

8B3A62

Pink

FFC0CB

Pink1

FFB5C5

Pink2

EEA9B8

Pink3

CD919E

Pink4

8B636C

LightPink

FFB6C1

LightPink1

FFAEB9

LightPink2

EEA2AD

LightPink3

CD8C95

LightPink4

8B5F65

PaleVioletRed

DB7093

PaleVioletRed1

FF82AB

PaleVioletRed2

EE799F

PaleVioletRed3

CD6889

PaleVioletRed4

8B475D

Maroon

B03060

Maroon1

FF34B3

Maroon2

EE30A7

Maroon3

CD2990

Maroon4

8B1C62

VioletRed

D02090

VioletRed1

FF3E96

VioletRed2

EE3A8C

VioletRed3

CD3278

VioletRed4

8B2252

Magenta1

FF00FF

Magenta2

EE00EE

Magenta3

CD00CD

DarkMagenta

8B008B

Orchid

DA70D6

Orchid1

FF83FA

Orchid2

EE7AE9

Orchid3

CD69C9

Orchid4

8B4789

Plum

DDA0DD

Plum1

FFBBFF

Plum2

EEAEEE

Plum3

CD96CD

Plum4

8B668B

MediumOrchid

BA55D3

MediumOrchid1

E066FF

MediumOrchid2

D15FEE

MediumOrchid3

B452CD

MediumOrchid4

7A378B

DarkOrchid

9932CC

DarkOrchid1

BF3EFF

DarkOrchid2

B23AEE

DarkOrchid3

9A32CD

DarkOrchid4

68228B

MediumVioletRed

C71585

Violet

EE82EE

DarkViolet

9400D3

BlueViolet

8A2BE2

Purple

800080

Purple1

A020F0

Purple2

9B30FF

Purple3

912CEE

Purple4

7D26CD

Purple5

551A8B

MediumPurple

9370DB

MediumPurple1

AB82FF

MediumPurple2

9F79EE

MediumPurple3

8968CD

MediumPurple4

5D478B

Thistle

D8BFD8

Thistle1

FFE1FF

Thistle2

EED2EE

Thistle3

CDB5CD

Thistle4

8B7B8B

AntiqueGold

DDC488

AgedPaper

ECAB53

Silver

C0C0C0

Teal

008080

Blush

FFCC99

กลับไปสารบัญ

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net