วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เวทีเครือข่ายสวัสดิการชุมชน.....ช่วยคนจน


ที่บุรีรัมย์ และหลายๆจังหวัด  กำลังมีการจัดเวทีเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

โดยทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ร่วมกับภาคประชาสังคม

จัดทำขึ้นในทุกอำเภอ   เพื่อส่งเสริมให้แกนนำชาวบ้านรวมตัวกันจัดทำองค์กรช่วยเหลือ

เด็ก คนชรา  คนพิการ  ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ด้อยโอกาส ที่ถูกทอดทิ้ง  ไร้การดูแลในหมู่บ้าน

สังคมไทยเปลี่ยนไปมาก   คนหนุ่มสาวทิ้งชนบทเข้ามาทำงานในเมือง  มีลูกก็ส่งไปให้พ่อแม่เลี้ยง

หลายคนไม่ได้ส่งค่าใช้จ่ายไปให้   ปล่อยให้คนแก่  เด็ก เผชิญความยากลำบากด้วยตนเอง

เราควรหันมา  ดูแลปัญหาเหล่านี้

โดย โนนดินแดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net