วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แล้ว....คุณจะเป็นคนทีวีอย่างไร


หลังจากที่ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะ แล้วพอจะทราบว่าเป็นคนอย่างไร ไปบ้างแล้ว

คำถามต่อมา คือ คุณจะเป็นคนทีวีอย่างไร????

            ในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า "ทีวี" คือ เครื่องมือสื่อสาร ข่าวสารต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพราะมีทั้งภาพและเสียง เราจะเห็นได้ว่า ทีวี หรือ โทรทัศน์ เข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างไร?????

           การสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ผ่านหน้าจอทีวี นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะกับเยาวชนของไทยในปัจจุบัน  ซึ่งให้ความสนใจในการดูทีวีมากกว่าเยาวชนในสมัยเมื่อ  15 ปีก่อนเนื่องจากมีรายการหลากหลายทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 

           ซึ่งบางครั้งพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆของคนในทีวี เป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างหนึ่ง ถ้าเราแสดงออกถึงการกระทำที่ดีและถูกต้อง ผู้รับสารหรือผู้ชม ก็สามารถซึมซับสิ่งดี ๆ เหล่านี้ได้

           การเป็นคนทีวี โดยการประกอบอาชีพผู้ประกาศข่าว สิ่งสำคัญสำหรับดิฉัน คือ ความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ชมต้องรับฟังข่าวสารจากผู้ประกาศ ถ้าผู้ประกาศ ขาดความน่าเชื่อถือแล้ว ข่าวสารที่นำเสนอนั้นจะน่าเชื่อถือได้อย่างไร?????

     " ถ้าดิฉันได้เป็น คนทีวี สิ่งที่ดิฉันจะเป็นและจะทำ คือสร้างสรรค์สังคมกับงานของเราให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ชม โดยการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรของการทำสิ่งนั้น ๆ ตามหลักจรรยาบรรณของงานของเรา เพราะตัวเองจะรู้ว่าสิ่งใดที่ถูกต้อง สิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง สิ่งใดที่ควรทำและ ไม่ควรทำ"โดยต้องปฏิบัติทั้งในทีวีและนอกทีวีให้เหมือนกัน เพราะต้องมีความน่าเชื่อถืออยู่ในตัวของเราเสมอ

                   ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด จะมีจรรยาบรรณเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและการปฏิบัติอาชีพนั้น ๆ เสมอ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม การยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นสำคัญอย่างยิ่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง แต่ทำไม????  ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมบางส่วน กลับมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป???                             

        อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคน มีจรรยาบรรณเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อทำแต่สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมทั้งหน้าจอและนอกจอ นะคะ

โดย GiantCrew

 

กลับไปที่ www.oknation.net