วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พลิกตำราพีอาร์ โลตัสชิงดาบฆ่าตัว !


      การฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย กมล กมลตระกูล นักสิทธิมนุษยชน ร้อยเอกจิตร ศิรธรานนท์ รองเลขาธิการหอการค้าไทย และนงนาถ ห่านวิไล บรรณาธิการข่าวการตลาด กรุงเทพธุรกิจ กว่าพันล้านบาท โดยฝ่ายบริหารเทสโก โลตัส ที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์ นับเป็นกรณีศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

      เนื่องเพราะการประชาสัมพันธ์ คือการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร หาใช่การบั่นทอนภาพพจน์ขององค์กร ด้วยการใช้อำนาจเงิน และทนายความที่ยุยงส่งเสริมให้เป็นความ ด้วยความสำคัญผิดว่า การฟ้องร้องจะทำให้สื่อหยุดเสนอข่าว หยุดวิพากษ์วิจารณ์ เพราะความเชื่อฝังหัวว่า คนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริต ด้วยความห่วงใยประเทศชาติและสังคมไทยที่กำลังอ่อนแอลงทุกวันเพราะการแผ่ขยายอิทธิพลอย่างไร้ข้อจำกัดของห้างต่างชาตินั้น มีสินบน มีผลประโยชน์ของคู่แข่งทางการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

      แท้จริง นักสิทธิมนุษยชน กรรมการหอการค้าไทย รวมทั้งสื่อมวลชน ไม่ได้กำลังพูด หรืออธิบายปรากฎการณ์ใหม่ หากแต่เป็นการทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และให้ความรู้แก่สังคมอย่างเป็นระบบ ในเชิงวิชาการ สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยที่ปราศจากอคติใดๆ ในปรากฎการณ์การต่อต้านโลตัสที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ที่นั่นบ้าง ที่นี่บ้าง

        เพราะหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีอันบอดใบ้ ไร้เรี่ยวแรงที่จัดการระบบการค้าปลีก จะด้วยมีอิทธิพล ผลประโยชน์แอบแฝงอยู่หรือไม่ก็ตาม ก็เป็นหน้าที่ของสังคม ของสื่อที่จะต้องเป็นเวทีกลางในการระดมความคิดเห็นของสังคมที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในภาคประชาชน

        คนเทสโก้ โลตัส มิได้เลวร้าย แต่ความคิดอันชั่วร้ายของกิจการค้าปลีกข้ามชาติ ที่ใช้อำนาจเงิน ใช้อิทธิพลแอบแฝงในการทำลายล้างคนท้องถิ่นต่างหาก คือเมล็ดพันธุ์อันชั่วร้ายที่เติบโตและงอกงามอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับการผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดของยักษ์สีเขียว 

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net