วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Fwd: FW: เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่าย ผู้จัดการ และข้อสังเกตของปราโมทย์ นาครทรรพ


From: zhenting_liu@hotmail.com
Subject: เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่าย ผู้จัดการ
Date: Thu, 8 May 2008 22:02:43 +0700

เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่ายผู้จัดการ
กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เรา ผู้ลงชื่อท้ายจดหมายนี้ ขอประณามพฤติกรรมของสื่อ ผู้จัดการในการยุให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่มองต่างมุม กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
 
ในรายการ Metro Life ของวิทยุผู้จัดการมีการส่งเสริมยุให้ประชาชนเข้าไปทำร้ายร่างกายของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก่อนหน้านั้นสื่อ ผู้จัดการได้เปิดเวปไซท์ให้ผู้ที่ส่งเสริมการทำร้ายร่างกายของบุคคลที่ไม่ยอมยืนในโรงภาพยนตร์และผู้ที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นในการแสดงออกอีกด้วย มีการโฆษณาทั้งชื่อ ที่อยู่ และแนะนำให้คนร้ายไปรอดักทำร้ายร่างกาย

การส่งเสริมความรุนแรงต่อผู้ที่มองต่างมุมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยและเป็นพฤติกรรมคล้ายกับการกระทำของพวกฝ่ายขวาจัดที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด ๖ตุลาคม ๒๕๑๙
 
เรา
· ขอเรียกร้องให้ทุกคนที่รักสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยร่วมกันบอยคอตสื่อทุกชนิดในเครือข่ายผู้จัดการ
· ขอเรียกร้องให้ สมศักดิ์ โกศัยสุข พิภพ ธงไชย  และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ออกมาประณามการกระทำของสื่อนี้ด้วย


ลงชื่อ

จรัส สุวรรณมาลา คณบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใจ อึ๊งภากรณ์  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นฤมล ทับจุมพล  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุชายตรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุสรณ์ ลิ้มมณี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภมิตร ปิติพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วีระ สมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
บาหยัน อิ่มสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์
กฤตยา อาชวนิจกุล  นักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
มาลี พฤกษ์พงศาวลี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภา ดาวมณี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เก่งกิจ กิติเรียงลาภนิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุมพล อุนพัฒนาศิลป์นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฎฐณิชา นันตา นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิพสุดา ญาณาภิรัตน์นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อานนท์ ชวาลาวัณย์นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริภาส ยมจินดา นักศึกษา ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ศัษยา บุรณษถิตย์พร นักศึกษา ปริญญาโท ImperialCollege, University of London 
จริยา พงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการสายแรงงาน
บุญยืนสุขใหม่ เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
นุ่มนวล ยัพราช โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
จารุวัฒน์เกยูรวรรณ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
จะเด็จ เชาวน์วิไลมูลนิธิเพื่อนหญิง
ดนัย ลินจงรัตน์ นักเคลื่อนไหวสิทธิคนรักเพศเดียวกัน
ธนาพล  อิ๋วสกุล สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
จรรยา ยิ้มประเสริฐนักเคลื่อนไหวแรงงาน
ภูมิวัฒน์  นุกิจ นักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
โอภาส ภาสบุตร เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม
อดิศร เกิดมงคล
ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์ 
พรพรรณ แก้วมุงคุณ                              
ดำรงพล แสงมณี
ปิยวีร์  รื่นจินดา
กานต์ ยืนยง
ขวัญระวี หวังอุดม
บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
วรดุลย์ ตุลารักษ์
สาวสิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์
สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร 
พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
ปรัชญา สุรกำจรโรจน์


--------------------------------------------------------------------------------
 On 5/9/08, Surapong Jayanama <s_jayanama@hotmail.com> wrote:

    I couldn't agree more. If manager newspaper keep on inciting people to lynching others who don't share same opinion it would be no different from Dao Siam newspaper before Oct 1976.


--------------------------------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ----------
From: Pramote Nakornthab <pnakornthab@gmail.com>
Date: May 9, 2008 9:31 AM
Subject: Re: FW: เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่าย ผู้จัดการ
To: Surapong Jayanama <s_jayanama@hotmail.com>
Cc: knr knr <knr10110@gmail.com>, sompong sanguanbun <s4t5s@yahoo.com>, tung tung <poksak22@hotmail.com>

Statement by Pramote Nakornthab
 
I unequivocally second  Amb. Surapong's opinion. I strongly agree to condemning the Manager
on the two counts given by the signatories.
 
But, equally strong, I do not agree on the call to blanket boycot of the media. Considering the freedom to license and distort by media under the government control, the demand shows  a  degree of shallowness, hypocricy, and complacency of the group , intentionally or naively, in favor of this outlaw government.
 
I will continue to write for Manager since it is the only paper willing to print my column without censoring or suggesting any content. I made it clear to the PAD that I am not their member, nor adviser. I will accept an invitation of any group  including the Communist and the regime underlings,to speak  provided that they provide me with safety and freedom which the PAD always secured for me.
 
Cheers,  
Pramote Nakornthab
A confirmed and  SI recognised social democrat.

--------------------------------------------------------------------------------

เชิญแสดงความคิดเห็น ท่านจะแสดงความคิดเห็นได้ ท่านต้องลงทะเบียนก่อนครับ

bloger indexthai


โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net