วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คลังโหมอัดฉีดงบลงทุน1.7แสนล้าน


โพสต์ทูเดย์ — คลังยิ้มเบิกจ่าย งบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจฉลุย 7 เดือนแรกพุ่ง 16%

นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต.ค. 2550-เม.ย. 2551) มีการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนไปแล้ว 1.76 แสนล้านบาท หรือ 53.05% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 16.03%

ขณะที่รายจ่ายประจำเบิกจ่ายจำนวน 7 แสนล้านบาท หรือสัดส่วน 52.78% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ถือว่าต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 0.01%

นายมนัส กล่าวว่า ในภาพรวมแล้ว 7 เดือนแรกส่วนราชการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 8.77 แสนล้านบาท หรือ 52.83% ของวงเงินงบประมาณ 1.66 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 3.33% แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 1.17%

กระทรวงที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภากาชาดไทย และกระทรวงแรงงาน ขณะที่โครงการที่ได้งบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ

นายมนัส กล่าวว่า ส่วนการ เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยราชการเฉพาะในเดือน เม.ย. 2551 มีจำนวน 1.5 แสนล้านบาท หรือ 9.04% ของวงเงินงบประมาณ สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันปีก่อน 1.94%

ทั้งนี้ จำแนกเป็นเบิกรายจ่ายประจำจำนวน 1.04 แสนล้านบาท หรือ 7.91% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1.32 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 0.03% และรายจ่ายลงทุนจำนวน 4.51 หมื่นล้านบาท หรือ 13.55% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3.32 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 9.41% ถือว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

http://www.posttoday.com/newsdet.php?sec=news&id=237148

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net