วันที่ พุธ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หักกิ่งไม้ต๋ามตาง


หักกิ่งไม้ต๋ามตาง


ฟัง นิทานสอนใจ เฮากึ๊ดกั๋นจะใด คนใหญ่ ปี้น้อง

กำ บาง กำ เปิ้นสอน กำอู้บางต๋อน ย้อนดู ตั๋วเฮา

มีแม่ลูกสองคน อาภัพ อับจน คนแม่แก่เฒ่า

เตียว บ่ะได้ กานเอา กาน แป๋งกับข้าว ฮื้อลูกบ่าวกิ๋น

อุ้มลูกอุ้มแม่ไป ป่าลึก ดึกใน ลูกหนาวไข้ แม่ถาม

แม่หักกิ่งไม้ต๋ามตาง ผ่อเสี้ยน ผ่อหนาม ฮื้อลูกบ่าวเดิน

เลี้ยงแม่เลี้ยง ลูกน๊อย ตี๋นเต้าฝาหอย สอยเสื้อผ้าฮื้อ ไจ้

ลูกเอาแม่ มาละไว้ เอิ้นลูก ปิ๊กไป ลูกผ่อกิ่งไม้ต๋ามตาง


แม่เฒ่าฮู้ ยื่อ ดูลูกไปห่างๆ น้ำต๋าย้อย เต๋ม กาง

ถ้าลูกหลง เดินดงเข้าไปในป่า แม่ขอเตวดา คุ้มครอง

ฟังนิทานสอนใจ ป้อแม่กิ๋น จะใด ขะจั๋ย ไปหา

เข้า ไปอู้ ไปจ๋า ขันตั้ง สูมา มหาเจริญ.


“ ตึงวันเนี้ยะ เฮากึ๊ด กับป้อ กับแม่ เฮา จะใดเจ้า… ? ”


โดย น้ำแข็งใส๛

 

กลับไปที่ www.oknation.net