วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ในหลวง"ทรงขอผู้พิพากษารักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม ทรงขอให้ตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง ซื่อสัตย์ รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของศาล เป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง ถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็ล่มจม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 118 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บรรดาผู้พิพากษา ความว่า ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้พิพากษาได้ปฏิญานตน อย่างเข้มแข็งนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าบ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษาต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า ในบ้านเมืองถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม และสำคัญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้ ซึ่งท่านจะทำหน้าที่ท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดี คือท่านได้เรียนรู้ และเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่

หน้าที่นี้เป็นการทำสิ่งที่เป็นความยุติธรรม คำว่า ยุติธรรมนี้ หมายความว่าเป็นคนที่จะวางตัวให้ดี วางตัวให้ตรง วางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา ในโรงศาลเองก็จะต้องทำ แต่นอกโรงศาลก็จะต้องทำ ถ้าทุกแห่งท่านจะต้องทำตัวให้ดี ให้ยุติธรรม เพราะว่า ผู้ที่เป็นผู้พิพากษา เป็นตัวอย่างของความดี ความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ดี หรือวางตัวให้ตรง วางตัวให้ยุติธรรมคือวางตัวให้ดี ที่ดีๆลำบาก เพราะว่า ถ้าท่านทำอะไรที่ตรงไปตรงมา คือแบบไม่มีอะไร ไม่มีปัญหา

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ความตรงไปตรงมานี้อยู่ที่ไหน ความตรงไปตรงมาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำ ในเวลาทำหน้าที่และมอบหน้าที่ จะต้องวางตัวให้ดี หมายความว่า แต่ละท่านจะต้องพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ทำเป็นตัวอย่างที่ดี แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความยุติธรรม

บางทีคนที่เป็นผู้พิพากษาเข้าใจว่า จะทำความยุติธรรมนั้น เวลาขึ้นศาลในโรงศาล แต่ไม่ใช่อย่างนั้น จะต้องทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ ถ้าทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อนั้น ท่านจะเป็นผู้พิพากษาที่ดี ก็พูดยากว่า จะทำอย่างไร การที่เป็นตัวอย่างที่ดี ท่านคงได้เห็นว่า มีผู้พิพากษาในโรงศาล และนอกโรงศาลด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านลำบากเพราะว่า ถ้าท่านวางตัวให้ดีนอกโรงศาลด้วย อันนั้นจะเป็นผู้พิพากษาที่ครบถ้วน

ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ คนก็จะเชื่อถือ คนเชื่อถือได้ ก็หมายความว่า ประเทศชาติมีขื่อมีแปได้ทุกเมื่อ อันนี้สำคัญ ฉะนั้นขอให้ท่านได้วางตัวให้ดี สิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ สิ่งที่ได้ฝึกฝนไว้ให้ปฏิบัติดีทุกเมื่อ อันนี้สำคัญ ถ้าปฏิบัติตนให้ดีทุกเมื่อก็จะทำให้มีหลักมีเกณฑ์ในบ้านเมือง อันนี้สำคัญ

ถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคน ประชาชนทุกคนก็จะรู้ว่า ในบ้านเมืองมีความยุติธรรม แล้วก็ท่านก็เป็นตัวอย่างของความมยุติธรรม สิ่งที่ทำยากเพราะว่าจะต้องมีความรู้ จะต้องมีความสามารถในตัว ฉะนั้นที่พูดซ้ำซากอย่างนี้ ก็เพราะว่า เป็นสิ่งที่ยากที่จะวางตัวให้ยุติธรรม ถ้าวางตัวให้ยุติธรรมประชาชนจะเห็นว่าในเมืองในบ้านเมือง มีคนที่ดี และถ้าทำได้ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้

ที่ขอร้องให้ท่านเป็นตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองให้ปลอดภัยได้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายว่า เพราะต้องเสียสละมากๆ ความเสียสละของผู้พิพากษา เป็นสิ่งที่ทำยากแต่ถ้าทำได้ ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดี ท่านก็เป็นผู้ที่เป็นประกันของความยุติธรรมของศาล และเป็นผู้จะสามารถรักษาความยุติธรรมให้บ้านเมือง ถ้าทำได้แล้วท่านก็จะเป็นคนที่ดี เป็นคนที่ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ ให้ปลอดโปร่งได้ ขอให้ท่านได้พยายามทำ เพื่อที่ให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป มีขื่อมีแปก็หมายความว่ามีความสุข ความยุติธรรม

ถ้าท่านรักษาความยุติธรรมได้แท้ๆ ท่านจะเป็นผู้ที่ได้ทำ ได้ช่วยให้บ้านเมืองอยู่ได้ ถ้าไม่มีความยุติธรรมบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ เพราะคนก็จะสงสัยอยู่เสมอ จะต้องไม่ให้มีความสงสัยในบ้านเมือง แต่บ้านเมืองต้องมีแต่ความยุติธรรม

ฉะนั้นก็ขอร้องให้ท่านได้พยายามและรักษาความยุติธรรมแท้ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่เชื่อว่า ท่านตั้งใจจะทำ ก็ขอให้ท่านตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง การรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ก็เหมือนกับง่ายๆคือ ท่านเป็นผู้พิพากษา ถ้ารู้จักความเป็นผู้พิพากษาสักนิดเดียวก็จะไม่ใช่เรื่องเสียหาย

ฉะนั้นขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองตามความรู้ที่ท่านได้ฝึกฝนมาด้วยการเรียนและการปฏิบัติ แต่ว่า ถ้าทำได้ก็จะเป็นเรื่องดี แต่ก็เป็นเรื่องที่ยาก ถ้าทำได้ท่านก็จะเป็นวีรบุรุษของบ้านเมืองเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม

ฉะนั้นขอให้ท่านวางตัวเป็นวีรบุรุษรักษาความเรียบร้อยของบ้านเมือง ดูเหมือนว่า ให้ท่านรักษาหน้าที่ที่วางอยู่บนหัวของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ขอร้องให้ท่านรักษาความดีให้อยู่กับตัวเองทุกเมื่อทั้งอยู่ในโรงศาลและนอกโรงศาล

ขอให้ท่านสามารถที่จะทำ ทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยอยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอด ท่านอาจจะนึกอยู่ในใจว่า ทำไมท่านจะต้องรักบ้านเมืองอยู่คนเดียวเป็นภาระที่ต้องรับเพราะว่า ท่านเลือกที่จะทำหน้าที่นี้ต้องทำให้ดีก็ขอให้ท่านได้ทำหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อย ถ้าทำได้แล้วท่านก็จะมีความพอใจแล้วท่านก็จะเป็นคนที่นับถือได้

ความที่คนนับถือนี้สำคัญมากการทำให้คนนับถือนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าทำได้แล้วท่านเองก็จะมีความพอใจตลอดต่อไป ขอให้ท่านรักษาศักดิ์สิทธิ์ของศาลของระบบยุติธรรม ขอให้ท่านทำสำเร็จ

ถ้าทำสำเร็จท่านจะมีความดีตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ท่านได้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ท่านก็จะเป็นคนดี การที่เป็นคนดีนี้ดูเหมือนพูดง่ายๆแต่ว่าไม่ใช่ง่ายคนดีต้องมีความดี คนดีจะต้องรักษาไว้ ก็ขอให้ท่านเป็นคนดี เป็นคนดีแล้วท่านก็จะมีความภูมิใจเป็นความภูมิใจตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ถือว่า เป็นเกียรติท่านตายก็จะสบาย ท่านตายได้สบาย

ขอให้ท่านจงถือว่าได้มีคนดีอยู่ในชาติบ้านเมืองเพราะว่าท่านได้เกิดมาดีแล้วทำงานดีเป็นผู้พิพากษา

จาก :  Post Digital วันที่ 15 พฤษภาคม 2551  http://www.posttoday.com/topstories.php?id=238259

โดย DrDanai

 

กลับไปที่ www.oknation.net