วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถนนคนเดิน (เจียงใหม่)


ถนนคนเดิน (เจียงใหม่)

ยินดี แต๊ แต๊ เน้อเจ้า        เจียงใหม่เมืองเก่าเปิ้นมาเข้ามาแอ่ว

ไหว้พระทำบุญ อบอุ่นใจ๋แล้ว    มาอู้มาแซวตี้ถนนคนเดิน

จักสาน งานพื้นบ้าน คงไว้    คนเจียงใหม่ยิ้มแย้มสดใสใจ๋ดี

หัตถกรรม แกะสลัก ลงสี    เสียงเพลงม่วนดี     ตี้ถนนคนเดิน

*  ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

อันคำขวัญคำนี้ อยู่กั๋นม่วนดี ม่วนอกม่วนใจ๋ เจียงใหม่เมืองเหนือของไทย

อยู่สุขสบายเจียงใหม่ล้านนา     อยู่สุขสบายเจียงใหม่ล้านนา

ดินแดน ล้านนา รุ่งเรือง        ของกิ๋นคนเมือง ก่ลำแต้ ลำว่า

วัฒนธรรม ประเพณี สืบมา    กำอู้กำจ๋า ปกปักษ์ฮักไว้

ยินดีแต๊ แต๊เน้อเจ้า        “สวัสดีเจ้า” เจ้าเป๋นสาวเจียงใหม่

แอ่วม่วนแอ่วงัน ขอหื้อท่านเปิงใจ๋    เจิญมาเจียงใหม่ ตี้ถนนคนเดิน

( ซ้ำ  *  )

เจิญมาเจียงใหม่ ตี้ถนนคนเดินโดย น้ำแข็งใส๛

 

กลับไปที่ www.oknation.net