วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กลอนลานในงานศพ…..ที่บ้านหนองหว้า - คอลัมน์ บ้านเกลอ นสพ.ฅนตรัง ฉบับ 56 / 16-31 พ.ค. 51


                                                กลอนลานในงานศพ…..ที่บ้านหนองหว้า

 

             แสงเทียนเล่มเขื่องบนโต๊ะจัดเลี้ยงในงานที่ถูกจัดแจงทำมา ต่อชนกันลุกโชน สว่างไสว ผู้คนที่เดินทางมาร่วมทำบุญในงานศพ และเสร็จภารกิจจากโรงเลี้ยงที่เจ้าภาพจัดต้อนรับ กลุ่มเล็กๆ  6-7 คน เริ่มทยอยเข้านั่งล้อมวง

            หลังพิธีการสวดพระอภิธรรม และการอุทิศบุญกุศลแก่ คุณแม่กลีบ ไกรเทพ บ้านหนองหว้า คืนสุดท้ายเสร็จสิ้นลง นักกลอนลานจากลุ่มน้ำคลองนางน้อย–คลองลำชาน-คลองโพรงจระเข้ อันประกอบไปด้วย ลุงนวน วัดกลาง, น้าคลาด เกาะไทร และนายหนังผิน นางหลาด สามเกลอ 200 ปี ก็ได้เวลาขับขานคำกลอนป้อนคำตามไหวพริบปฏิภาณ

บอกเล่าการเดินทางของชีวิตนักกลอน ชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ของผู้ตายกับลูกๆ ญาติมิตร ผสมผสานการเปรียบเปรย อุปมา-อุปไมย สะท้อน หลักคิด คุณธรรม เชิงสังคม อย่างแนบแน่น นับเป็นสุดยอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้านที่ควรแก่การสืบทอดทางมรดกวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งของชุมชน

            กว่า 2 ชั่วโมงที่ผ่านไป สามนักกลอนลานก็ยังคงขับขานบทกลอนส่งและรับกันอย่างสอดคล้อง คล่องแคล่ว ถ้อยคำ ผูกร้อยตามแบบฉบับสัมผัสแห่งแบบแผนวรรณศิลป์ไม่ผิดเพี้ยน น้ำเสียงยังคงระดับความชัดเจนทุกถ้อยคำและทุกท่วงทำนอง นับเป็นการเรียงร้อยถ้อยอักษรที่งดงามยิ่งอีกค่ำคืนหนึ่ง

ขอบคุณเจ้าภาพที่เปิดพื้นที่ให้กลอนลานล้อมวงขับขาน ท่ามกลางแสงเทียนในวันงานคืนสุดท้ายอันหมายถึงการต่อลมหายใจของท้องถิ่นในสายธารวัฒนธรรมชุมชนให้ยืนยาวออกไป...

 

                                                                                                                                                                             อสส.บ้านเกลอ

 

โดย วานิชสุนทรนนท์

 

กลับไปที่ www.oknation.net