วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

People Tribune ให้ความช่วยเหลือหนูน้อยที่มีความผิดปกติของ ท่อปัสสาวะ


            คุณมงคล จาก อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการเข้าร้อง
ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน PT เพื่อ
ประสานความช่วยเหลือกับกระทรวงสาธารณะสุขให้ช่วย
เหลือผ่าตัด"ท่อปัสสาวะ"ผิดปกติของบุตรชายในโครงการ
30 บาทรักษาทุกโรค เนื่องจากได้พาบุตรชายตะเวรไป
หลาย รพ.แต่ส่วนใหญ่ รพ.อ้างว่าไม่มีเครื่องมือผ่าตัด
ไม่มีแพทย์(ก็เป็นคำตอบที่ตลกดี) รพ.โยนไป โยนมา
ประดุจหนึ่งตนและบุตรชายเป็นลูกฟุตบอล ทั้งๆ ที่จริงๆ
แล้วเป็นมนุษย์ เกิดและเจริญเติบโตในประเทศนี้ทาง
คุณมงคลเกรงว่าหากปล่อยเนิ่นนานไป บุตรชายจะเติบโต
และมีความผิดปกติด้านท่อปัสสวะมากขึ้นจึงได้ประสาน
ขอความช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ


    ทางศูนย์ได้ประสานงานช่วยส่งเรื่องของบุตรชาย
คุณมงคลแก่ สำนักงานประกันสุขภาพ และ รมต.กระทรวง
สาธารณะสุข และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานเพื่อให้
ความช่วยเหลือในการผ่าตัดบุตรชายต่อไป....ทางศูนย์ฯ


    ขอแสดงความยินดีด้วยและหวังว่าบุตรชายคุณมงคล
จะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป


    ประเทศควรมีสวัสดิ์การสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะกับเด็ก
และคนชราเพราะเด็กคืออนาคตของชาติ พวกเราต้องฝาก
ประเทศไว้ในมือของเขาทั้งหลายส่วนคนชรานั้นคือคนที่สร้าง
ชาติ และรักษาชาติจนตกทอดมาถึงมือพวกเราในปัจจุบัน
ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ และไม่ได้รับความเป็น
ธรรมทางสังคม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน People Tribune โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น และท่านสามารถติดตามผลงานการช่วยเหลือประชาชน
และการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบในสังคมได้อีก
ช่องทางหนึ่งที่
http://www.oknation.net/blog/peopletribune

เพื่อช่วยกันสร้างสังคมให้มีความเสมอภาค ความน่าอยู่ และ
เป็นสังคมในอุดมคติ ที่สามารถทำให้เกิดได้จริงจากมือ และ
อุดมการณ์ของพวกเราชาวไทยทุกคน ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
นอกจากจะใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเองถูกใช้
เพื่อทดแทนครอบครัวแล้วควรคุณแผ่นดินเกิดด้วยจึงจะเรียกว่าเกิดมา
 แล้วไม่เสียชาติเกิด


ณัฐ ..ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน People Tribune

 

 

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net