วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: ใจเอ๋ยใจ........
๐ ใจเอ๋ยใจแก้ว.....  ใจผ่องแผ้ว"ปล่อยวาง"สว่างใส

ใจเอ๋ยใจดีไม่มีภัย    เมื่อ"จิตใส-จิตดีมีปัญญา"!!!

ใจเอ๋ยใจผ่อง-    แผ้วดั่งทองอิ่มบุญมากคุณค่า!!

ดั่งหยาดเพชรยอดมณีมีราคา    ใจของข้าฯ"จิตพุทธะ"สละวาง

ใจเอ๋ยใจฉลาด   "จิตสะอาด"อาสวะถูกสะสาง

เมื่อ"จิตดีมีผล"พบหนทาง-    เดินสว่างกลับบ้าน"นิพพาน"เรา

๐ ใจเอ๋ยใจโง่..... ใจไม่โตอาภัพก็อับเฉา

เมื่อ"ใจอ่อน-ตามใจตน"ไม่พ้นเงา  เมื่อ"จิตเขลา"ใจปิดมืดมิดจริง!!!

ใจเอ๋ยใจเลว.....ใจแหลกเหลว"ใจง่าย"ทั้งชาย-หญิง

เมื่อ"ใจแตก"แยกสลายเกินตายจริง   จิตก็ยิ่งมืดดับอัปรา....

ใจเอ๋ยใจเขลา.....ไม่รู้เท่าสารพันตัว"ตัณหา"

"กามราคะ"-"ความยึดมั่น"ไร้ปัญญา    ดับจิตข้าฯวายวอดไม่ปลอดภัย

ใจเอ๋ยใจอัจฉริยะ.....รับ"แสงพระอริยธรรม"นำสดใส

จิตของข้าฯกลับ"สว่างกระจ่างใจ"    ทั้งนอกในไสวสว่างดั่งกลางวัน!!!

ใจเอ๋ยใจทิพย์.....เชิญคว้าหยิบไปชมภิรมย์สันติ์

เหมือนดวงแก้วแววงามอร่ามครัน    จิตของฉันคือ"จิตแก้วแววใส"เอยฯ.....

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@hotmail.com

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.comโดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net