วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกา-แคนาดาแถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกา-แคนาดา
ฉบับที่ 4/2551

วันที่  22 พฤษภาคม  พศ. 2551

เรื่อง  ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและองค์กรเครือข่าย

          ขบวนการล้มล้าง ฉีกรัฐธรรมนูญ  2550  ของพรรคร่วมรัฐบาลตัวแทนหุ่นเชิดศูนย์รวมแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง    ได้เริ่มดำเนินการใช้อำนาจสามานย์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดให้ได้    ซึ่งมิเพียงเพื่อฟอกผิดและกลับคืนสู่อำนาจทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น   หากขบวนการบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบันหลัก ๆ ของชาติ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา  ได้บ่งบอกถึงเจตนาร้ายหมายมุ่งเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนับเป็นมหันตภัยต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงจนมิอาจประเมินได้ ขบวนการล้มล้างรัฐธรรมนูญ   จึงเปรียบเสมือนไฟที่กำลังลุกไหม้   เผาผลาญ   ลามทุ่งทั่วประเทศไทยอยู่ในขณะนี้   มีแต่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติ  รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น  ที่จะช่วยกันดับไฟแห่งความชั่วร้ายนี้ให้มอดดับลงได้  นี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันของคนไทยทั้งชาติ

          พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ได้ตระหนักถึงความเป็นคนไทยที่รักบ้านเมือง  รักแผ่นดินเกิด  และมีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง  จึงมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้

          1.ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจในการจัดชุมนุมใหญ่   ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550     และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          2.ดำเนินการถอดถอนนักการเมืองที่มีพฤติกรรมขัดกันแห่งผลประโยชน์และอาศัยมาตรา 68 วรรคสองยื่นต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือยุบพรรคการเมืองดังกล่าวและมีมติใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 164 ในการรณรงค์และรวบรวมรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน เพื่อสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภา  ให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา  274   ถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่ลงชื่อทุกคน ตามมาตรการที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เคยประกาศไว้แล้ว

      3.ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งในเขตลอสแอลเจลลีสและเขตใกล้เคียงเข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน    ณ สถานกงสุลใหญ่ ฯ นครลอสแอลเจลลีส  611 North  Larchmont  Blvd., Los Angeles, CA 90004   ในวันอาทิตย์ที่  25 พฤษภาคม 2551  เวลา 10.00 น. -12.00 น.    พร้อมทั้งเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อถอดถอนนักการเมืองที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย
         
           พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาและแคนาดา    จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักชาติ รักประชาธิปไตยทุกท่าน  ได้มาเข้าร่วมภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คัดค้าน ต่อต้าน การล้มล้างรัฐธรรมนูญ 2550   เพื่อหยุดยั้งขบวนการอันเป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จนถึงที่สุด

ด้วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกา

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net