วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หยุด ! วงจรอุบาทว์


การเคลื่อนไหวของประชาชนในขณะนี้มีความก้าวหน้า และจะนำพาประชาชนไปสู่ความยิ่งใหญ่

 เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง    เพราะขณะนี้ประชาชนมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับทั้งระบอบ

เผด็จการรัฐประหาร  และระบอบเผด็จการรัฐสภา  ประชาชนจึงยกระดับเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการ

ครอบงำของแนวทางรัฐธรรมนูญที่ก่อตัวเป็นเผด็จการ ๒ รูปได้   ดังที่เราเห็นปรากฎการณ์สำคัญ

ที่สะท้อนออกมาทั้งสองด้านคือ "รัฐประหารได้ แต่ปกครองไม่ได้ของ คมช." และ "ชนะการเลือกตั้ง

แล้วปกครองไม่ได้ ของรัฐบาลสมัคร" เป็นต้น     เพียงแต่ตอนนี้ต่างแยกกันอยู่คนละฝ่ายเท่านั้นเอง

คือฝ่ายต่อต้านรัฐประหารของพวก นปก. กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจากการเลือกตั้งในรูปของการต่อต้าน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ต่อสู้กับเผด็จการ

ด้วยกันทั้งคู่  หากแต่มองเห็นเพียงรูปแบบของเผด็จการคนละด้านเท่านั้นเอง หากเมื่อใดที่ประชาชนมี

ความก้าวหน้าเพียงพอที่จะมองเห็นเนื้อหาของเผด็จการคือลัทธิรัฐธรรมนูญที่เป็นธาตุแท้ของเผด็จการ

ทั้งสองรูปแล้ว ประชาชนก็จะสามัคคีกันแล้วละทิ้งแนวทางลัทธิรัฐธรรมนูญ ก้าวเข้าสู่การสร้างประชา

ธิปไตยเอาชนะเผด็จการทุกรูปแบบ

ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องหยุดวงจรอุบาทว์ ขจัดเผด็จการทั้งสองรูปแบบ ที่เกิดจากลัทธิรัฐธรรมนูญ

โดย จงเจริญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net