วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สนธิเสนอการเมืองแบบใหม่ "อนาคตของประเทศไทย "


การเมืองไทยทุกวันนี้ กำลังหมุนไปสู่วงจรอุบาทว์   ยึดถือประชาธิปไตยแบบตัวแทน จัดให้มีการเลือกตั้ง พรรคใดมี ส.ส.มากสุด เป็นรัฐบาล ฟังดูมีเหตุผล แต่เมื่อดูลึกลงไป จะเห็นว่า ประชาธิปไตยลักษณะนี้เปรียบเป็นเสมือนการลงทุน ใครมีเงิน คนนั้นก็มีเสียง คนตัวเล็กๆ จึงไม่มีสิทธิมีเสียงเข้าไปต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรได้เลย
       
       วันนี้นักการเมืองกำลังตกเป็นทาสของเงิน สังคมไทยกำลังเข้าสู่ระบบอุปถัมภ์ สังคมไทยกำลังปิดกั้นไม่เปิดให้ภาคสังคมมีส่วนร่วม เราจะปฏิเสธองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เราต้องเข้าใจตัวเรา แล้วค่อยมาออกแบบประชาธิปไตย ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
       
       ถึงเวลาเสนอแนวคิดแบบการมีส่วนร่วม โดยเสนอให้แบ่งสภาผู้แทนราษฎรออกเป็น 3 ส่วน โดยสองส่วนมาจากการแต่งตั้ง ส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งข้าราชการที่เกษียณแล้ว หรือจากบุคคลสำคัญ ส่วนที่สองมาจากตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนกรรมกร หรือตัวแทนจากสหภาพรัฐวิสาหกิจแรงงานทุกภาคส่วน
       
       สุดท้าย คือ นักการเมือง จะมีผู้แทนราษฎรได้เพียงคนเดียวต่อหนึงจังหวัด เชื่อว่า ระบบนี้จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรเกิดการเปลี่ยนแปลง อำนาจการต่อรองกระจายลงสู่ทุกภาคส่วน ไม่เปิดช่องให้พรรคการเมือง และนักการเมืองเข้ามาแสวงหากำไร หลังลงทุนไปอย่างมากในการเลือกตั้ง
       
       นี่คือการเมืองแบบใหม่ นี่คืออนาคตของประเทศไทย ถ้าเรายังเล่นการเมืองแบบเก่า ประชาธิปไตยแบบตัวแทน มันก็กลับไปในรูปแบบเดิม ซื้อเสียง ขายเสียง ลงทุน ถอนทุน โชคร้ายหน่อยไปเจอคนโลภมาก ขายชาติ ขายบ้านขายเมืองไปเลย แล้วพวกเราก็เป็นข้าทาส

โดย จงเจริญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net