วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชมการถ่ายทอดสดผ่าน internet TV ถึง 4 ช่องและ download form ถอดถอน ฯ...

เจริญธรรม โยมสุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์
           
 ตั้งแต่เมื่อคืน กลุ่มคนดีมากมายร่วมตั้งใจเพื่อให้สติแก่รัฐบาล และรัฐสภา ฯลฯ อย่างมีพลังและสงบน่าเกรงขาม พร้อมทั้งขอเชิญบรรดาพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยเตรียมความพร้อมในการไปลงรายชื่อเพื่อคัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างรวบรัดผิดปกติ โดยช่วยเตรียมหลักฐานถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องไว้ให้พร้อม แต่อย่าเพิ่งลงวันที่ แล้วรอการนัดหมาย เพื่อลงความเห็น ณ จุดรับในที่ชุมนุมและหรือจะให้ส่งไปที่ใดในโอกาสต่อไปสำหรับท่านที่อยู่บ้าน และในโอกาสกันนี้ สมาชิกรัฐสภา ฯ ท่านใดที่ขาดปัญญา ขาดสัมมาปัญญาและวิจารณาญานไปสนับสนุนเพื่อให้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบผิดปกติธรรมชาติ ขอให้บรรดาท่านที่เป็นคนดีทั้งหลายควรที่จะ...ให้สติ ให้สัมมาปัญญาที่เป็นรูปธรรมแก่พวกเขาด้วย

โดยทุกท่านช่วยเข้าไปโหลดหนังสือลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอน ฯ...

ที่นี่...  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000060167
 
หรือ http://files.thaiday.com/download/dw_doc1.pdf
 
แล้วช่วยขยายผลบอกต่อไป ๆ ยังคนที่เห็นดีด้วยให้มากที่สุด...ขอขอบคุณและอนุโมทนา
                                                   สมณะอิทธิภาโว
                                                 ๐๘ - ๙๗๗๔ ๙๖๖๔
 
ปล. ท่านที่ชมผ่าน Internet สามารถติดตามดูบรรยากาศสด ๆ ที่นี่


>>>>   http://tv.sappasan.com/tvth/fmtv/120.php

ทีวีที่ถ่ายทอดสดขณะนี้ มีสี่

ช่อง คือ
- ของเอเอสทีวี ๑
- ของอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ
- ของอีสานดิสเคอเวอรี่
- และ ของฟอดิเ อิร์ท เท่านั้น
@
@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net