วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พันธมิตรฯ ยื่นถอดถอน


วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 11:19 น.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=165076&NewsType=1&Template=1

จำนวนผู้อ่าน 623 คน ผู้โหวต

 
 
ตัวแทนแกนนำพันธมิตรฯ บุกสภาเข้ายื่นหนังสือถอดถอน ส.ส.-ส.ว.ถึงมือประธานวุฒิสภาแล้ว แจงความผิดแก้ รธน.4 กระทงชัดเจน "ประสพสุข" เผยรอ 2 หมื่นชื่อก่อนชงต่อ กกต.

วันนี้ (26 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนาย สมศักดิ์ โกศัยสุข นายพิภพ ธงไชย นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายสุริยะใส กตะศิลา ได้เดินทางมาเข้ายื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา นาย ประสพสุข บุญเดช  เรื่อง ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง กรณีที่ ส.ส. และ ส.ว. บางส่วน เข้าชื่อยื่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากส่อจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ


โดยแกนนำพันธมิตรฯ ได้แจงความผิดซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ ว่า การจะยื่นถอดถอนสมาชิกรัฐสภา จะต้องมีการแจงความผิดอย่างชัดเจน โดยเบื้องต้นได้แจงความผิดทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
      
1 ความผิดของสส.ตามมาตรา 122 การปฎิบัติหน้าที่อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชนน์เนื่องจากมี ส.ส. บางส่วนสังกัดพรรคการเมืองที่กำลังถูกดำเนินคดียุบพรรค ในขณะที่ร่างรธน. มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้พรรคการเมืองของตนพ้นจากควมผิดยุบพรรค แม้ ส.ส. จะอ้างเอกสิทธิคุ้มครอง แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า ส.ส. จะไม่ได้ใช้เอกสิทธิในทางที่ขัดต่อบทบัญญัติ รธน.

2 ความผิดของสว. ตามม. 122 การปฎิบัติหน้าที่อันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์เนื่องจากร่างแก้ไขเพิมเติม รธน. ได้มุ่งหมายเปลี่ยนโครงสร้างของวุฒิสภา ทั้งที่มาและอำนาจหน้าที่ หวังเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สว. ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยให้ยุบเลิกสว.ที่มาจากการสรรหาทิ้ง ฉะนั้นการที่ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งบางส่วน ร่วมลงชื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รธน. ฉบันนี้จึงถือเป็นการกระทำที่มีส่วนได้เสีย

3 ความผิดตาม ม. 291 เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ฉบับบนี้ทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่เสนอมานั้นไม่ชอบด้วยรธน. พ.ศ. 2550 ม. 291 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา กล่าวคือให้นำบทบัญญัติของ รธน. 2540 มาใช้บังคับแทนบทบัญญัติ รธน.2550 โดยการยกเลิกเชื่อหมวด ตั้งแต่หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชาวไทยจนถึงบทเฉพาะกาล และให้นำชื่อหมวดและบทบัญญัติ รธน.2540 มาใช้บังคับแทนทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่หมวด 3 ดังนั้นรูปแบบดังกล่าวจึงมีบลักษณะเป็นการให้นำบทบัญญัติรธน. 2540 มาใช้บังคับแทน 2550 และ

4 ความผิดตาม ม. 68 พบว่าบทญัตติการแก้ไขเพิมเติมรธน. ทั้งรูปแบบวิธีการและสารสำคัญในร่างแก้ไข ที่เสนอต่อรัฐสภาครั้งนี้เป็นการโละ และล้มล้างรธน. ทั้งฉบับ จึงเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจใจการปกครองประเทศ ซึ่งมิได้เป็นไปตาามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรธน.ฉบับปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พฤติการณ์ ที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบตาม รธน. เพื่อนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่ง
      
ภายหลังรับหนังสือดังกล่าว นายประสพสุข กล่าวว่า หลังจากนี้ตนต้องรอรายชื่อที่จะมาถอดถอนสว.จากแกนนำพันธมิตรจำนวน 20,000 รายชื่อก่อน ถ้าได้ครบแล้วตนก็จะส่งรายชื่อไปให้สำนักทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย และส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป.

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net