วันที่ พุธ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสมือน.. นายหน้า..ล่าอาณานิคม !


     ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวนักธุรกิจไทยคนหนึ่ง(เขาว่าหน้าเหลี่ยม) นำคณะเศรษฐีชาวซาอุดิอารเบีย มาพบเลขาธิการพรรคการเมืองหนึ่งเพื่อดูงานการทำนาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าสนใจมาลงทุนหรือไม่ จริงๆแล้ว นักลงทุนก่อนดูงานสถานที่จริง จะต้องศึกษาในเชิงทฤษฎีมาก่อนอย่างรอบด้าน และมีแรงงจูงใจหลากหลายด้านที่น่าลงทุน ที่สำคัญคือ เข้ามาในช่วงวิกฤตอาหารของโลก

     แรงจุงใจหรือปัจจัยหลายด้านนั้น น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ ในยามที่ราคาข้าวตกต่ำ ราคาปุ๋ยแพง นายทุน นักธุรกิจ พ่อค้าคนกลาง(นอมินีนายทุน) หรือแม้แต่นักการเมือง ไม่เคยดูแลแก้ปัญหา ไม่เคยมองเห็น หรือไม่เคยเหลียวแล "กระดูกสันหลังของชาติ" ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

     อีกนัยหนึ่ง ชาวนา ประชาชน หรือสังคม หวาดวิตกไปรอบด้าน ไม่ว่า เรากำลังอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพง นำมันพุ่งสูงลิบลิ่วเป็นประวัติการณ์ ราคาข้าวแพง แต่ไฉนชาวนาเดินขบวนเรียกร้องรัฐบาล หนำซ้ำกลับรีบเร่งยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นไปเพื่อประชาชนของตนหรือไม่ ชาวนาไทยจึงต้องหวั่นวิตกกับการเข้ามาของมหาเศรษฐีจากซาอุดิอารเบีย เป็นธรรมดาที่จะต้องตื่นตัว และเป็นประเด็นร้อนในทันที 

     ในทางธุรกิจนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ในการแสวงหาทรัพยากรจากประเทศโลกที่สาม ฉะนั้น การเชื้อเชิญของใครบางคน ในการเร่งรัดประเทศเข้าสู่ระบบทุนนิยม (ต่อยอดรัฐบาลเก่าหรือไม่) โดยไม่แยแสต่อวัฒนธรรมการทำนาของชาวนาไทย จึงเป็นการกระทำเสมือน "นายหน้า..ล่าอาณานิคม" !

โดย ต้นไม้(ไชยสุภา)

 

กลับไปที่ www.oknation.net