วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความเดือดร้อนของคนทั้งประเทศและการชุมนุมที่ราชดำเนิน


การชุมนุมก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น

คณะรัฐบาลที่ต่อต้านการชุมนุมของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลมักงัดมุกเดิมๆ มาอ้างในการจะสลายการชุมนุม เช่น อ้างว่าก่อความเดือดร้อนต่อสังคม ทำให้รถติด กีดขวางการจราจร

คนไทยทั้งประเทศมีจำนวนประมาณ 65 ล้านคน ส่วนคนที่ไม่สะดวก ”เล็กน้อย” เพราะรถติดในเวลาสั้นๆมีกี่คน ผมคะเนว่าอย่างมากก็ 5 พันคน คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.0077 หรือประมาณ 1 ใน 13,000 เท่านั้นเอง (“ไม่สะดวก” กับ “เดือดร้อน” สองคำนี้ต่างกันมากนะครับ คิดให้ดีๆ)

ส่วนประชาชนจำนวน 65 ล้านคนที่ได้รับความ”เดือดร้อน” จากรัฐบาลเลวๆ มาแสนนานนับปีดีดักนั้น ไม่มีใครสนใจเลยหรือไง

ประชาชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเลว กำลังเสียสละทรัพย์สิน เวลา ความสุขสบาย และยังต้องเสี่ยงต่อสวัสดิภาพส่วนตน ออกมาชุมนุมเพื่อมุ่งหวังการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อคนทั้งชาติ 65 ล้านคนในระยะยาว รวมทั้งพวก 5 พันคนที่”ไม่สะดวกเล็กน้อย” จากการรถติดด้วย ว่าไปแล้วพวก 5 พันคนนี้ก็ไม่ได้บ่นอะไรสักหน่อย  ส่วนใหญ่อาจสนับสนุนการชุมนุมด้วยซ้ำไป แต่มีคนบางคนแอบอ้างเอาความไม่สะดวกของพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ทางการเมืองของตนต่างหาก  ถือว่าเลวที่สุด ย้ำ....เลวที่สุด

ความไม่สะดวกเล็กน้อยของคนจำนวนนิดในเวลาสั้นๆไม่กี่วัน จงยอมสละมันเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศตราบชั่วลูกหลานเถิดครับ

ถ้าเราไม่สนับสนุนการชุมนุมครั้งนี้ รถจะติดไม่แต่เฉพาะแถวถนนราชดำเนินเท่านั้น แต่จะติดไปทั่วประเทศไปชั่วกาลปวสาน แต่ถ้าเราออกมาสนับสนุนการชุมนุม ต่อสู้จนปฏิวัติสังคม การเมือง ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ได้สำเร็จ เหมือนดังเกาหลีทีทำสำเร็จทำนองนี้มาแล้ว อะไรๆ ก็จะดีขึ้น โดยเฉพาะรถจะเลิกติดไปหมดตลอดกาล ทั้งนี้เพราะเราจะได้รัฐบาลที่เก่งที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ เป็นรัฐบาลที่ลงทุนเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อตนเองและพวกพ้อง จะลงทุนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร เช่น พัฒนาการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรม ให้ชาวกรุงทุกคนได้ใช้อย่างสะดวก ดังเช่นในอารยประเทศทั้งหลาย เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา ที่พัฒนาสังคมเสียจนไม่มีใครขับรถส่วนตัวไปทำงานอีกแล้ว จึงไม่มีรถติดอีกต่อไป

และเมื่อเราชุมนุมกันจนปฏิวัติสังคมไปสู่ความโปร่งใสยุติธรรมได้แล้ว ยังมีอานิสงส์สำคัญอีกประการคือ ไม่ต้องออกมาชุมนุมกันให้คนจำนวนน้อย “ไม่สะดวกเล็กน้อย” กันอีกต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

โดย ริบหรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net