วันที่ พุธ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แรง,งาน,แรงดันไฟฟ้า,กำลังงาน


แรง, Newton (N)

1N   แรงที่ทำให้มวลขนาด 1kg มีอัตราเร่ง 1m/s2

1N = 1kg-m/s2

งาน หรือพลังงาน, Joule (J)

1J  งานที่กระทำโดยแรงคงที่ขนาด 1N ตลอดระยะทาง 1m

1J = 1N-m

กระแสไฟฟ้า, Ampare (A)

1A  คือกระแสที่เกิดจากประจุ 1C ที่ไหลผ่านไป 1s

1A = 1C/s

แรงดันไฟฟ้า, Volt (V)

1V  คือพลังงาน 1J ที่ใช้เคลื่อนย้ายประจุ 1C

1V = 1J/C

กำลังงาน, Power   Watt(W)

1W  คืออัตราการใช้พลังงาน 1J/s

1W = 1J/s

meter,  1 inch = 0.0254001 m

kilogram,  1lb = 0.453593 kg

second,  1s = 1s

Coulomb,  1C = 1C

โดย daodam

 

กลับไปที่ www.oknation.net