วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงินกระดาษหลวง


            เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าชาวต่างประเทศ  ในการนำเงินตราต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทกับพระคลัง  เพื่อใช้ซื้อสินค้าในประเทศไทย  ในจำนวนปีละไม่ต่ำกว่าแสนชั่งในห้วงระยะเวลานั้น  ทำให้รัฐบาลไทยต้องจัดหาเงินบาท ให้พอเพียงกับความต้องการดังกล่าว  โดยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินกระดาษออกใช้เป็นสื่อกลางในการชำระหนี้  เงินกระดาษนี้เรียกว่า  "ตั๋วเงินกระดาษ"  โดยมี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นผู้ดำเนินการ

            ในปี พ.ศ. 2433  กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงค์  รองอธิบดีกรมพระคลัง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สั่งพิมพ์ตั๋วเงินกระดาษจำนวน  3,951,500 ฉบับ  เป็นชนิดราคา  1 บาท  5 บาท  10 บาท  20 บาท  40 บาท  80 บาท  100 บาท และ 400 บาท และ 800 บาท  รวม 8 ชนิด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000 ชั่ง  คิดเป็นค่าจ้างดำเนินงานเป็นเงิน 14,500 ปอนด์  โดยมีเงื่อนไขให้ห้าง  กีเชคเก้ แอนด์ เดวรีเอ้นท  ต้องมอบแบบพิมพ์และเครื่องมือให้แก่รัฐบาลไทย  ฝึกสอนพนังงานให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นเป็น  ในการลงนามในการจัดทำสัญญา  ให้ราชทูตของสยามประจำกรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ลงนามในสัญญา และดูแลให้บริษัทปฎิบัติตามข้อตกลงระหว่างกันด้วย
 
 
 
            ตั๋วเงินกระดาษงวดแรกได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2434  ได้เตรียมการนำตั๋วกระดาษออกใช้เป็นจำนวนไม่เกิน 240,000 ชั่ง  แยกเป็นชนิดราคา 1 บาท 40,000 ชั่ง  ชนิดราคา 5 บาท 20,000 ชั่ง  ชนิดราคา 20 บาท 40,000 ชั่ง  ชนิดราคา 40 บาท 20,000 ชั่ง  ชนิดราคา 80 บาท 40,000 ชั่ง  ชนิดราคา 100 บาท 30,000 ชั่ง  ชนิดราคา 400 บาท 25,000 ชั่ง และชนิดราคา 800 บาท 25,000 ชั่ง 

            ได้มีการนำเงินกระดาษหลวงออกใช้เมื่อ 1 เมษายน 2436  เงินกระดาษหลวงนี้มีขนาดต่าง ๆ กัน  จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ตามลำดับราคา  ทั้งสองด้านพิมพ์สอดสี ประกอบด้วยลายเฟื่อง  มีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทย อังกฤษ มลายู เขมร และลาว  ไว้ทั้งสองด้าน  ด้านหน้าพิมพ์ตราอาร์มแผ่นดินและมีข้อความพิมพ์ว่า 

            "เงินพระคลังมหาสมบัติ  หอรัษฎากรพิพัฒน์  ตั๋วสำคัญนี้  เจ้าพนักงานพระคลังมหาสมบัติ  ได้ออกโดยพระบรมราชโองการ  เงินพระคลังมหาสมบัติกรุงสยาม  ราคา...........บาท  หอรัษฎากรพิพัฒน์  พระบรมมหาราชวังกรุงเทพ ฯ" และ "ตั๋วสำคัญฉบับนี้ เจ้าพนักงานพระคลังมหาสมบัติ  รับสัญญาจะให้เงินสดแก่ผู้ถือมาในเวลาที่มาขึ้น  ที่หอรัรษฎากรพิพัฒน์  กรุงเทพ ฯ  ในทันทีตามราคามีในตั๋วนี้" 

            ด้านหลังของเงินกระดาษหลวง  ได้นำรูปช้างสามเศียรไอยราพต  หนุนพระเกี้ยวและตราอาร์มแผ่นดินขนาดต่าง ๆ  ลงพิมพ์ไว้เฉพาะเงินกระดาษหลวงชนิดราคา 40 บาทขึ้นไป 

            ลักษณะอื่น ๆ ของเงินกระดาษหลวง ได้แก่การกำหนดราคาโดยใช้มาตราเงินไทยแบบเดิม  ที่เทียบค่าของเงินเป็น บาท  ตำลึง ชั่ง  เงินกระดาษหลวงที่เตรียมออกใช้ใน 1 เมษายน 2436  ในที่สุดก็มิได้นำออกใช้โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน  คงเก็บไว้ในคลังของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ล่วงมาถึงปี พ.ศ. 2442  มีการปรับปรุงหน่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  มีการจัดตั้ง "กรมธนบัตร"  ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลการออกธนบัตรของรัฐบาลไทย  เห็นสมควรให้ออกธนบัตรชนิดใหม่ และยกเลิกเงินกระดาษหลวงเสีย


**ที่มา http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/currency/index2.htm

โดย เงินตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net