วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คัณ...คัน ....ครร...


คัณ...คัน ....ครร...

ศุกร์ที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

สถานการณ์ในบ้านเมืองเราปัจจุบัน มันทำให้พวกเรารู้สึก “คัน” ขึ้นมาไม่น้อยใช่ไหมครับ ?......จะคันไม้ คันมือ คันเท้า คันปาก หรือคันหัว..ก็เชิญ “เกา” กันได้ตามอัธยาศัยนะครับ

ส่วนคนที่ “ไม่คัน” หรือ “หายคัน” แล้ว ก็มาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้กันดีกว่า...

วันนี้ ผมจะนำ คำพ้องเสียง ของคำว่า   “คัณ...คัน...ครร...” มาให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักหน้าค่าตากันซะหน่อย ..หลังจากห่างหายไปเสียนาน...

เริ่มจากคำว่า “ คัณ...” ก่อน คำนี้มีใช้อยู่เพียง ๒ คำ คือ

คัณฑมาลา   หมายถึง    ฝีชนิดหนึ่งที่ขึ้นเป็นแถวตามคอ

คัณฑสูตร     หมายถึง    ฝีชนิดหนึ่งที่ขึ้นบริเวณขอบทวารหนัก

 

เรามาต่อด้วย  “ คัน...” คำนี้มีหลายคำ แต่ละคำคุ้น ๆ ทั้งนั้น แต่ความหมายอาจจะมีแปลก ๆ ไปบ้างลองติดตามดูนะครับ

คัน (๑)     หมายถึง    แนวดินหรือแนวทรายที่พูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว เช่น   คันทราย

                             แนวดินที่พูนขึ้นมาสำหรับกั้นน้ำ เช่น

                             คันนา     คันดิน

                             สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ เป็นต้น สำหรับถือหรือปัก เช่น คันเบ็ด คันไถ คันธง

                            ลักษณะนามเรียกรถหรือของที่มีด้ามถือบางอย่าง เช่น รถ ๓ คัน ช้อน ๔ คัน เบ็ด ๕ คัน

คัน (๒)     หมายถึง    อาการที่รู้สึกอยากให้เกา, อาการที่มือหรือปากอยู่ไม่สุข คืออยากทำหรือพูดในสิ่งที่ไม่ควร เรียกว่า มือคัน ปากคัน อาการที่ให้รู้สึกอยากด่าอยากตีเป็นต้น เรียกว่า คันปาก คันมือ คันเท้า

คัน (๓)  หมายถึง     ชื่อไม้ต้นขนาดกลาง ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ    ๑๐ เมตร,  ขัน ก็เรียก

คันจาม    หมายถึง    ไม้ลำยาวสำหรับติดเชือกบาศ ใช้ถือในเวลาคล้องช้าง เรียกว่า ไม้คันจาม

คันฉ่อง    หมายถึง    เครื่องใช้ทำด้วยโลหะ ขัดจนเป็นเงา มีด้าม ใช้สำหรับส่องหน้า ปัจจุบันเรียกกระจกเงามีกรอบ ๒ ชั้น สำหรับเอนเข้าออกได้ ตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้ง

คันฉัตร    หมายถึง    ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์วิศาขา มี ๕ ดวง ดาวศีรษะกระบือ หรือดาววิสาขะ ก็เรียก

คันฉาย (๑)            หมายถึง   เครื่องส่องหน้า, กระจกเงา

คันฉาย (๒)             หมายถึง   ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว

                             กระดองหาย ขอฉาย ดอง ดองฉาย หรือ ดองหาย    ก็เรียก.

คันชัก     หมายถึง    ส่วนประกอบของคันไถสำหรับเทียมวัวหรือควาย, ที่สำหรับโยงเชือกชัก  ไม้สีซอ

คันชั่ง      หมายถึง   เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง

คันชีพ (๑)  หมายถึง  เข็มขัดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มีกระเป๋าใส่ลูกปืน,  ถุงเยียรบับห้อยจากผ้าปกหลัง ๒ ข้างของช้าง สำหรับใส่อาหาร ของกิน และอาวุธ เป็นต้น

คันชีพ (๒)  หมายถึง  จงกลเทียนหลายกิ่ง สำหรับพราหมณ์ถือแกว่งในมือขวา มือซ้ายแกว่งบัณเฑาะว์

คันดาลฉัตร  หมายถึง  คันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉาก ๒ ทบอย่างลูกดาลเพื่อปักให้ฉัตรอยู่ตรงเศียรพระพุทธรูป เป็นต้น

                            (ดาล คือกลอนประตูที่ทำด้วยไม้สำหรับขัดบานประตู)

คันไถ       หมายถึง    เครื่องมือทำไร่ทำนาชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย คันชัก หางยาม ผาล หัวหมู ใช้ควายหรือวัว เป็นต้น ลากไปเพื่อกลับดิน  ไถ ก็ว่า.

คันทวย    หมายถึง    ไม้เท้าแขนที่รับเต้า บางทีทำเป็นรูปนาค ทวย ก็เรียก.

คันนา      หมายถึง    ดินที่พูนขึ้นเป็นคันตามท้องนาสำหรับขังน้ำไว้  ลูกคัน หรือ หัวคันนา ก็เรียก

คันบวย     หมายถึง    ตัวไม้ยึดช่อฟ้าต่อกับสันอกไก่

คันโพง    หมายถึง    เครื่องสำหรับตักน้ำ หรือโพงน้ำ มีคันยาว ที่ปลายมีเชือกผูกโพงเพื่อช่วยผ่อนแรง  คันไม้ยาวใช้ผูกโพงสำหรับตักน้ำหรือโพงน้ำ

คันเร่ง      หมายถึง    ส่วนของเครื่องยนต์ที่ใช้ควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์

คันขา       หมายถึง    คานขา (แทนชั่วคราว เป็นการแก้ขัดในการเล่นไพ่ เป็นต้น)  ขัดขา ก็เรียก.

คันโดง    หมายถึง    กระโดใช้หมายถึง เสากระโดง

คันถ- (คัน-ถะ-) หมายถึง    คัมภีร์   คันถธุระ หมายถึง การเรียนคัมภีร์ปริยัติ คู่กับ วิปัสสนาธุระ  การเรียนวิปัสสนา....

                             คันถรจนาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์

คันทรง    หมายถึง    ชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลือง ยอดอ่อนกินได้ ใช้ทำยาได้

คันธ-, คันธะ หมายถึง    กลิ่น  กลิ่นหอม 

                              เมื่อใช้เป็นส่วนหน้าสมาส แปลว่า หอม

                              ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล เรียกว่า คันธหัตถี  กายสีไม้กฤษณา มีกลิ่นตัวหอม

คันธกุฎี    หมายถึง    ชื่อกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระคันธกุฎี

คันธมาทน์  หมายถึง  มีกลิ่นหอมทำให้สัตว์มัวเมา

คันธรรพเวท คานธรรพเวท  หมายถึง  วิชาการดนตรี เป็นสาขาหนึ่งของ  สามเวท

คันธารราษฎร์   หมายถึง   ชื่อแคว้นโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย..   ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง

คันหามเสือ   หมายถึง  ชื่อไม้ต้นขนาดเล็ก ขึ้นตามหินใกล้ลำธารในป่า ลำ ต้นมีหนามห่าง ๆ บางชนิดลำต้นและใบมีหนาม ใบเป็นใบประกอบยาวประมาณ ๑ เมตร

สุดท้ายเรามาดู “ครร..” กันบ้าง..

ครรชิต    หมายถึง    คำรน บันลือเสียง เอิกเกริก กึกก้อง กระหึ่ม

ครรภ, ครรภ-, ครรภ์ (อ่านว่า คับ, คับพะ-, คัน) หมายถึง ห้อง,  ท้อง เช่น หญิงมีครรภ์ (ใช้เฉพาะผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในท้อง)

ครรภ์ไข่ปลาอุก   หมายถึง    ครรภ์ผิดปกติที่เซลล์เยื่อหุ้มตัวอ่อนกลายเป็นเนื้องอกในมดลูก ลักษณะเป็นเม็ดติดกันเป็นพวงคล้ายไข่ปลาอุก

ครรภธาตุ หมายถึง   ส่วนของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน  ธาตุครรภ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.

ครรภธาตุมณฑล  หมายถึง    ภาวะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในสรรพสัตว์ แต่ยังไม่ได้สำแดงให้ปรากฏ

ครรภมณฑล  หมายถึง  ห้องประดิษฐานพระพุทธรูปหรือรูปพระ โพธิสัตว์

ครรภมล (คับ-พะ-มน)    หมายถึง  รก

ครรโภทร (คัน-โพ-ทอน)  หมายถึง  ท้องมีลูก

ครรลอง   หมายถึง    ทาง แนวทาง แบบฉบับ

ครรโลง    หมายถึง    โคลง คำประพันธ์ขนิดนึง

ครรไล     หมายถึง    ไคล ไป  ครรไลหงส์ คือ พระผู้มีหงส์เป็นพาหนะ หมายถึง พระพรหม เพราะพระพรหมทรงมีหงส์เป็นพาหนะ

ครรหิต     หมายถึง    ถูกจับไว้ ถูกยึดไว้ ซึ่งถือไว้

................................สวัสดี...........................

โดย ช่างนอกตำรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net