วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใครว่า...สังคมไทยไม่กล้าเผชิญสัจจะ?


…สังคมไทยไม่กล้าเผชิญสัจจะ

...ต้องฝึกให้มีความกล้าหาญในทางสัจจะ

...สื่อต้องมุ่งสัจจะ มหาวิทยาลัยต้องมุ่งสัจจะ

...เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ อยู่ที่ความกล้าหาญของสัจจะ...

-ส.ศิวรักษ์-
9 มิถุนายน 2551

 

นักศึกษาเสื้อเหลือง    :  มีวิธีคิดหรือจะพลิกหัวคิดอย่างไรที่จะเปลี่ยนคนไทยให้มีความกล้าหาญทาง จริยธรรม เพื่อให้คนในสังคมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น …?

ส .ศิวรักษ์                :  “…สร้างด้วยตัวเอง  ระบบการศึกษาสร้างให้ทุกคน  แหย!  เป็นปศุสัตว์  ...จะ แหวกออกจากคอกไม่ใช่ของง่าย...ต้องฝึกให้ลดความเห็นแก่ตัวให้ได้  ให้เห็นคุณค่าคนอื่นยิ่งกว่าเรา  โดยเฉพาะคนที่ถูกเอาเปรียบ..เราต้องพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อคนเหล่านี้...”

 จากส่วนหนึ่งของท่วงทำนองแห่งความรู้สึกระหว่างบทสนทนาของ คนธรรมดาหนึ่งคน และ ปัญญาชนสยาม ในงาน เสวนา สิทธิมนุษยชนกับความเห็นที่แตกต่าง ครั้งที่ 2  "ปรากฏการณ์จักรภพ เพ็ญแข ภาพสะท้อนสังคมการเมืองไทย"

 

ขอบคุณภาพดีดี จาก http://www.sulak-sivaraksa.org/th/images/stories/sulakbook4/sulak15.jpg

 

โดย ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net