วันที่ พุธ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียนรู้ นอกตำราเรียน


เหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้ อยู่ในภาวะวิกฤติ ผู้คนทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ สับสนทางความคิดไร้หลักปักขี้เลน มุ่งมองแต่จะสร้างพรรคเอาพวก กอบโกยผลประโยชน์ทุกรูปแบบเข้าหาตัวเองและพรรคพวก สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ คือหลักการที่ต่างยกขึ้นมาห้ำหั่นกันบนโต๊ะเจรจาไม่มีวันยุติ....

เพื่อนครูสอนวิชาสังคมฯ ทุกท่านครับ...วันนี้เรามีสถานการณ์จริง ๆ ในภาคสนามของระบอบประชาธิปไตย ซิง ๆ เพื่อหยิบยกขึ้นมาใช้สอนลูกศิษย์กันสด ๆ วันต่อวัน... อย่ามัวแต่เปิดตำราสอนลูกศิษย์ เรื่องประชาธิปไตยอยู่แต่ในห้องแคบ ๆ กันอีกเลย...ขอเพียงให้ครูเปิดใจให้กว้าง จัดกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับลูกศิษย์ ให้รอบด้าน ครบถ้วนแล้วปล่อยให้ กระบวนการรับรู้ของศิษย์เป็นไปตามธรรมชาติ ครูไม่เข้าไปชี้นำ ถูก-ผิด เสียเองทุกเรื่อง....

วันนี้ เรารู้เรื่องประชาธิปไตยกันแต่ในตำรากันมากเกินไปเสียละกระมัง...ประเด็นที่ครูสอนสังคมพึงตระหนักและควรนำมาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ คือ "ประเด็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ....เพราะการศึกษาถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง วันนี้การศึกษาชาติถูกจัดอยู่แต่ในวงกว้าง สร้างภาพ ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคคล เก็บตกปัญหาไม่ได้ สรุป คือ การศึกษาของชาติล้มเหลว

...ดูจากโครงสร้างการปกครองของประเทศ สถาบันอันเป็นที่เคารพรัก ถูกจาบจ้วงโดยคนมักใหญ่ใฝ่สูงไง....

วันนี้เราเคยได้ยิน ได้ฟังหลายๆคนพร่ำบ่น พร่ำท่องรักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่ก็ได้แต่บ่น แต่ท่อง ไม่เห็นคนไทยหน้าไหนออกมาปกป้อง สถาบันที่ว่าอย่างจริงจัง อย่างเป็นระบบและฝังรากลึกลงในสังคมที่ง่อนแง่นเต็มที....เพื่อนครูสอนสังคมที่เคารพในจิตสำนึกครับ..

เราครูเล็กๆ คนหนึ่ง อย่าไปหวังสร้างภาพของตัวเองแค่ดูดี เงินเดือนสูงๆ ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โตวันโตคืน ท่ามกลางความโดดเดี่ยวของลูกศิษย์ที่ว้าเหว่ ไปโรงเรียน โดยตอบคำถามของตัวเองไม่ได้ว่า ไปทำไม?..วันนี้เรามาร่วมกันกู้ชาติ...งานเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ เรามาร่วมกันฝังรากแก้วทางสังคมให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป...ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มาตรฐานข้อ ๒.๒ ผู้เรียนเข้าใจระบบการเมือง การปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

เพื่อนครูลองคิด จินตนาการ แล้วลองออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในหน้า นสพ./วิทยุ/ทีวี นำมาเสนอลูกศิษย์ ให้เขาได้รับรู้ โดยไม่ต้องไปยึดติดกับรูปแบบโง่ๆ เพื่อนำไปให้ ผอ.เซ็น/หรือเพื่อขอผลงาน หรอกครับ ถ้าคิดได้อยู่แค่นั่น มันก็จะติดกับรูปแบบจนรู้สึกว่า "โลกนี้ทั้งโลก ของข้าคนเดียว" กรอบความคิดไม่สามารถสร้างพลังไปเปลี่ยนแปลงใครได้ แม้กระทั่งลูกสิษย์ตัวน้อย ...นี้คือกุญแจสำคัญ ของปัญหาสบสน วุ่นวาย ในปัจจุบัน... เพื่อนครูสังคมครับ เพียงท่านละทิ้งความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ในระบบงานที่เป็นอยู่ เลิกไปประชุมคณะทำงาน ที่ต่างอ้างว่าเพื่อรักษาหน้าองค์กรทั้งหลายลงเสียให้หมด...เดินเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ เด็กน้อยใหญ่รอพวกเราอยู่อย่างโหยหา...เพียงแต่เรากล้าที่จะพาเขาออกสู่โลกกว้าง หรือไม่? ....นั่งเขียนบันทึกเพลิน แอบได้ยินเสียงพ่อแม่นกขมิ้นน้อย ชักนำลูกออกจากรังเพื่อฝึกบิน...มันคงนำลูกสู่โลกกว้างด้วยหลักสูตรฝึกบินขั้นสุดท้ายเป็นแน่แท้....ชีวิตของมันช่างมีสุนทรียภาพและทรงคุณค่าอะไรเยี่ยงนั้น...มีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่ง สัก ๑๐๐ ปี ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือไม่? ... วันนี้จึงน่าจะร่วมกันฝังรากแก้วทางสังคม เพื่อลูกหลานภายหน้าไม่ต้องกลับมาห้ำหั่นกันเหมือนทุกวันนี้....

....เคยนำลูกศิษย์วัยแรกรุ่นออกเดินชมป่า เจอฝูงมด ฝูงปลวก ที่ถือเป็นสัตว์สังคม เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์...เรานั่งพูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกมัน ในมุมมองที่หลากหลาย ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับวิถีชีวิตของคนเรา... เป็นชั่วโมงอย่างสนุกสนาน ไร้ช่องว่างของวัย และตำแหน่งมาขีดคั่น.....มุมมองที่คิดไม่ถึงจากเด็กๆ อีกมากมาย ที่ไม่เคยพบเคยได้ยินในห้องเรียน  พรั่งพรูออกมาจากจินตนาการใสๆ ...สื่อวัสดุราคาถูก อันทรงพลังขับเคลื่อนของสังคมที่ถูกระบบการศึกษาที่อิงแต่กับหลักทุนนิยม มองข้าม....

โดย ครูยะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net