วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อัตวินิบาตกรรม (ตอนที่ 1)


             คงมีหลายๆท่านที่กำลังตั้งคำถามเช่นเดียวกันกับผมว่า เหตุใดในช่วงเวลานี้จึงมีข่าวคนฆ่าตัวตายบ่อยครั้งขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ และที่สำคัญคือเหล่าคนที่ตัดสินใจปลิดชีวิตของตนเองลงมักจะเป็นเยาวชนเสียด้วย เรื่องนี้จึงนับว่าควรจะได้รับความสนใจจากหลายๆฝ่ายของสังคม เพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยกำลัง “เป็นโรค” บางประการเสียแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทำนองเดียวกับอาการเจ็บป่วยทางร่างกายนั่นละครับ คือเมื่อมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแก่ร่างกาย หรือเราเกิดไม่สบายขึ้นมา จะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอก ไม่ว่าจะเป็นเล็บมีดอก ปลายนิ้วเป็นขุย ลิ้นฝ้า มีขี้ตา ฯลฯ ดังนั้นการที่มีเยาวชนกระทำอัติวินิบาตกรรม [อัตตะวินิบาดตะกำ](1) เพิ่มขึ้นทำให้เราควรจะมาคิดกันดูว่า มันเกิดความผิดปกติขึ้นกับโครงสร้างของสังคม-หรือร่างกายของสังคมไทยอย่างไรบ้าง

            ก่อนที่จะเข้าเรื่องสังคมไทย ผมขอกล่าวโดยกว้างถึงพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (suicide) เสียก่อน เพราะพฤติกรรมนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) สถิติการฆ่าตัวตายของคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 ภายในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา และจากข้อมูลของปีค.ศ.2000 จำนวนเฉลี่ยของผู้ที่ตัดสินใจปลิดชีวิตลงทั่วโลกคือ 16 คนจากจำนวนประชากรหนึ่งแสนคน หรือกล่าวอย่างน่าตกใจคือ จะมีคนๆหนึ่งฆ่าตัวตายภายในทุกๆ 40 วินาที(2) จะเห็นได้ว่า โลกในยุคใหม่นี้นำมาซึ่งปัจจัยนานาประการที่เป็นแรงผลักดันให้คนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าตัวเลขจะสูงขึ้นในทุกๆปี

คำว่า “suicide” มาจากภาษาละตินว่า suicidium ซึ่งมาจากคำว่า sui caedere ซึ่งหมายความว่า “to kill oneself” ซึ่งในหลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นฮินดู อิสลามหรือพุทธนั้นมองการฆ่าตัวตายว่าเป็นการการะทำที่ขัดต่อหลักศาสนา โดยศาสนาพุทธนั้นมีปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ตติยปราชิกกัณฑ์ สิกขาบท วิภังค์บัญญัติ และอนุบัญญัติไว้ว่า พุทธศาสนาไม่ยินยอมให้ทำ อัตวินิบาตกรรมเป็นอันขาด เนื่องจากเป็นโทษหนักสามารถทำให้ผู้กระทำไปปฏิสนธิในอบายภูมิได้ ส่วนในศาสนาอิสลามมองว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นจะไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์ โดยปรากฏในพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน(3)

(อ่านต่อบลอกหน้า)

โดย Preedee

 

กลับไปที่ www.oknation.net