วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จับตาไทยลงนามยึดก๊าซแหล่ง M 9 พม่า:ฉลุยเพราะนายกฯสมัคร?


            ผมขอ Update เรื่องความเคลื่อนไหวด้านพลังงานกันในช่วงที่ถือว่าเป็นวิกฤติกันทั่วโลก ซึ่งก็ไม่ขอมองโลกในแง่ลบมาก แต่ขอตั้งข้อสังเกตในระยะนี้ว่ารัฐบาลไทยมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างถี่มากเรื่องการนำเข้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่รวมถึงกรณีของกัมพูชา สปป.ลาว และกรณีสหภาพพม่าล่าสุด ซึ่งนายกฯสมัครพูดผ่านรายการ “สนทนาประสาสมัคร” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมาว่า

            “เรื่องแก๊สเป็นอย่างไร ไม่ต้องห่วงครับ ผมจะบอกให้ฟังนะครับ เรื่องแก๊สเขาคำนวณแล้วจะใช้ได้ 26 ปี รถยนต์ เร่งการเติมเท่านั้นละครับ ต่อไปจะต้องเติมได้เร็ว จะต้องเติมได้กี่ปั๊ม จะต้องมีได้มาก นี่คือการจะต้องแก้ไข วันจันทร์นี้รัฐมนตรีจะไปเซ็นสัญญาที่พม่า เพราะอะไร ตั้งนมนานกาเลแต่เขาก็ไม่ตกลง ก็ผมไปเยี่ยมนั่นละครับ พูดจากัน หลังจากนั้นปั๊บ เราจัดการช่วยเหลือ เขาจัดการขอเชิญเซ็นสัญญาซื้อก๊าซจากแหล่งใหม่ เดี๋ยวนี้เป็นแปลงที่สาม M 9 เขาเชิญไปเซ็นสัญญา แปลว่าเราจะมีแก๊สใช้ จากอ่าวของเพื่อนบ้าน เป็น reserve ของเพื่อนบ้านครับ เขาก็ช่วยเรา กำลังนี้โรงไฟฟ้าราชบุรีก็ใช้จากที่นั่น เดี๋ยวนี้จะออกมาจะใช้อะไรก็ M9 วันจันทร์นี้เซ็นสัญญา” (เป็นการถอดเทปที่ยังไม่ละเอียดแต่พอจะจับใจความได้)  

            สอดคล้องกับการให้ข่าวของนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเดินทางไปยังสหภาพพม่าในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ เพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกับ รัฐมนตรีพลังงานของสหภาพพม่า ในการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอ็ม 9 ของพม่า ระหว่างผู้ขาย บริษัท ปตท.สผ. จำกัด(มหาชน) กับ บริษัทน้ำมันแห่งชาติแห่งพม่าโดยมีบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ซื้อโดยปริมาณการจำหน่ายก๊าซ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนั้น แบ่งเป็นจำหน่ายให้ไทย 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และพม่า 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเริ่มปี 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่ากำลังการผลิตจากแหล่งนี้สูงถึง 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งทำให้ไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น และได้รับประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศด้วย

            เรื่องนี้ในความคิดของผมมอง 2 แง่มุมคือ

            ประการแรก อาจเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของไทย คือ ปตท. สผ. ได้ประสานเสนอซื้อก๊าซในอ่าวเบงกอลจากพม่าหลายครั้งและคาดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีคู่แข่งขันที่สำคัญจำนวนมากรวมทั้งบริษัทน้ำมันของจีน เกาหลี และอินเดียด้วย นั้นหมายถึงว่าเราจะมีพลังงานสำรองเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

            ประการที่สอง เป็นเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้มี Agenda เรื่องพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องหลัก เรื่องสำคัญและมีความเคลื่อนไหวถี่มาก ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับการขาดแคลนในปัจจุบัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือ Counter Trade กันในลักษณะไหนหรือไม่ ซึ่งคงต้องสืบสวนสอบสวนกันไป หรือจะรอให้รัฐบาลได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่าเราได้แลกเปลี่ยนการค้า – การเมืองกันในลักษณะไหนหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่และจะนำเสนอในโอกาสต่อไปครับ

            สำหรับรายละเอียดของการสำรวจแปลงก๊าซ M 9  ปตท.สผ. ได้ทำการเจาะหลุมสำรวจซอว์ติกะ-2  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ถึงระดับความลึกสุดท้ายที่ 3,500 เมตร พบก๊าซธรรมชาติในชั้นหินกักเก็บ จำนวน 6 โซน และได้ทำการทดสอบอัตราการไหลด้วยเทคนิค Tubing Stem Test (TST) จำนวน 3 โซน พบอัตราการไหลของก๊าซฯ ในปริมาณสูง เฉลี่ยรวมประมาณ 109.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันดังกล่าว

            ตั้งแต่ต้นปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้ทำการขุดเจาะหลุมสำรวจในแปลง M9 พบก๊าซธรรมชาติแล้วทั้งหมด 4 หลุม ได้แก่ หลุมซอว์ติกะ-1เอ (Zawtika-1A) หลุมกอว์ตะกะ-1 (Gawthaka-1) หลุมกากอนนะ-1 (Kakonna-1) และหลุมซอว์ติกะ-2  ซึ่งมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติครั้งล่าสุด

            แผนงานต่อไป ปตท.สผ. จะขุดหลุมประเมินผล จำนวน 4-5 หลุม เพื่อยืนยันปริมาณสำรองปิโตรเลียมขั้นต้น พร้อมกับเริ่มวางแผนที่จะพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลง M9 โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มการผลิตก๊าซฯ เพื่อใช้ในประเทศพม่าส่วนหนึ่ง และส่งเข้าประเทศไทยส่วนหนึ่งในปี 2554 หรือ 2555

            สำหรับแปลง M9 ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพพม่า ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 300 กิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2546 ปตท.สผ.ได้รับสิทธิให้เข้าเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม (Production Sharing Contract) และถือสิทธิ 100% ทั้งในแปลง M7 และ M9 โดยเฉพาะใน แปลง M9 ที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ) เข้าไปขุดเจาะในพื้นที่ปริมาณ 8-9 หลุมพบว่าศักยภาพของปริมาณก๊าซน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับ แหล่งอาทิตย์ และแหล่งบงกช ในอ่าวไทยเลยทีเดียว

            มีการประเมินว่าในพม่าอาจจะมีปริมาณก๊าซที่สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ราว 18.012 ล้านล้าน ลบ.ฟ. (trillion cubic-feet) หรือ TCF หรือ คิดเป็นประมาณ 510,000 ล้าน ลบ.ม. (billion cubic-meters) หรือ BCM จากปริมาณก๊าซทั้งหมดที่คาดว่าจะมีอยู่ถึง 89.722 TCF หรือ 2.54 BCM

            นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ กล่าวว่า ปตท.ยังมีการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากพม่าเข้ามาเสริมในระบบตั้งแต่ปี 2554 ในแปลง M7   และแปลง M11 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซอยู่เช่นกัน โดยก๊าซจากพม่าทั้ง 3 แปลงนี้ เชื่อมั่นว่าจะมีศักยภาพสูงมาก ขณะที่รัฐบาลพม่าเองก็ค่อนข้างไว้วางใจและให้โอกาสบริษัท ปตท.เข้าไปร่วมสำรวจและผลิตรวมถึง การขายก๊าซให้กับประเทศไทยด้วย

            "ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ ปรับเปลี่ยนมาจากก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานนอกเหนือไปจากการใช้น้ำมัน แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากจีน-อินเดียมีความต้องการใช้พลังงานเป็นจำนวนมหาศาลตามอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แหล่งพลังงานในโลกนี้ถูกดึงดูดไปยังทั้ง 2 ประเทศมากขึ้น ในขณะที่เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปก็เริ่มน้อยลง การสรรหาพลังงานอื่นๆ จึงขยายตัวมากขึ้น บริษัท ปตท.เองก็พร้อมที่จะแสวงหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ รองรับ โรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นตลอดแผน PDP ที่วางเอาไว้" นายจิตรพงษ์กล่าว

            ครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะคาบเกี่ยวหลายมิติ ทั้งด้านวิกฤติพลังงาน – การเมืองกับประเทศเพื่อนบ้าน – เศรษฐกิจ – ตลาดทุน และผลประโยชน์มหาศาล หากสนใจข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานของพม่า ผมเคยเขียนตอนหนึ่ง หากสนใจติดตามได้ที่

เจาะฐานพลังงานพม่า : ขุมทรัพย์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

http://www.oknation.net/blog/akom/2007/04/07/entry-1

อ้างอิง: ประชาชาติธุรกิจ/ผู้จัดการรายวัน

โดย อาคม

 

กลับไปที่ www.oknation.net