วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเสียดินแดนของไทย


                                  ประเทศไทย จากการศึกษาประวัติศาสตร์ จะพอทราบว่าไทยเราเสียดินแดนตั้งแต่ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียง เหนือ ทิศตะวันตก เลยไปจนทิศใต้ ผู้ใดสนใจสามารถ สืบค้นจากเอกสารและ ทางอินเทอร์เน็ตนี้

                                  สำหรับ คนกรุงเทพมหานคร ท่านทราบหรือไม่ การเสียดินแดน ก็เกิดขึ้นแล้ว หลายสิบปีมาแล้ว จะมีใครเดือดร้อน หรือใส่ใจกันบ้างหรือไม่ ทั้งวนี้เกิดจาก น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทำให้ ส่วนที่เป็นแผ่นดินหายไป หลายตารางกิโลเมตรแล้ว ก็รู้สึกใจหาย ที่รัฐบาลที่เข้ามาบริหารบ้านเมือง หลายยุคหลายสมัย เหตุใดจึงปล่อยปะ ละเลย ไม่หาวิธีป้องกันการเสียดินแดนที่เกิดจากธรรมชาติ ในพื้นที่นั้น

                                  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านได้มีโอกาส ไปทำกิจกรรม การปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่บางขุนเทียน  ได้มีโอกาสล่องเรือชมบรรยากาศในลำคลองที่ไปสู่ทะเลระยะทางราว 3 กม เวลาที่เดินทางนั้นเป็นช่วง น้ำลง ได้เห็น ป่าโกงกาง ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยลดการพังทะลายของดินชายฝั่ง และช่วยรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่ให้ อยู่เป็นปกติได้ เป็นแหล่งอนุบาล ลูกปลา กุ้ง ปู ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ก็ถูกรักษาไว้ เป็นแหล่งวอาหาร ของคนในพื้นที และช่วยให้มีเศรษฐกิจ ค้าขายสัตว์น้ำใน บริเวณนี้

                                   สิ่งที่เราไม่ใช่คน พื้นที่ เห็นแล้ว น่าตกใจ ก็คือหลักเขต กรุงเทพมหานครซึ่งควรจะอยู่บนพื้นดิน แต่ภาพที่เห็นนั้นก็คือ หลักเขต มันอยู่ กลางทะเล ห่างจากบริเวณที่เป็นพื้นดิน เป็นกิโลเมตร เสาไฟฟ้า ที่ไม่มีสายไฟแล้ว ยังคงปักอยู่กลางน้ำ เพราะการกัดเซาะ จนดินหายไป บ้านเรือนที่เคยมีอยู่ ก็อยู่ไม่ได้ ต้องถอร่นเข้ามาหาแผ่นดินอยู่ใหม่ นี่เป็นการเสียดินแดนให้แก่ธรรมชาติ ที่มนุษย์ผู้ที่เคยอยู่ ต้องอพยพหนี เพราะการป้องกันไม่จัดการโดยรัฐ ให้มั่นคง หรือจริงจัง  แล้วเมื่อไร ฝ่ายบ้านเมืองจะเข้ามาดูแลกันให้เห็นเป็นรูปธรรมกันเสียที เคยมีการพยากรณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า โอกาสน้ำท่วมกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ เขตบางขุนเทียน จะเกิดปัญหาแผ่นดินจมหายลงทะเลา อีกมากกว่านี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลาย ช่วยกันป้องกันพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยกันช่วยการปลูกป่าโกงกางลดการพังทะลาย ของชายฝั่ง กันให้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ สิ่งที่เราจะได้มาจากการปลูกป่า คือสัตว์น้ำก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วย

                                 สิ่งที่กำลังเป็นประเด็นที่กล่าวขานกันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ก็เรื่องพื้นที่บริเวณเขา พระวิหาร  ความเป็นจริงอย่างไร ก็ขอให้บอกคนไทยได้ทราบกันบ้าง อย่าปิด อย่าบิดเบือน จะเป็นการเข้าใจผิด และมีผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ผู้คนไทย ที่อยู่ในกัมพูชาอาจเดือดร้อนได้  อย่างไรก็ตาม ไทยเราก็เสียพื้นที่มามากแล้ว ขอให้ช่วยกันรักษากันไว้ให้ดี โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ในเรื่องนี้ อย่าทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แล้วต้องเสียพื้นที่ไปโดยไม่ควรจะทำ เราต้องตราหน้าคนพวกนี้ว่าขายชาติ จริงๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูลภาพ                                 

http://whilelife.narak.com/thumbnails.php?album=96

โดย ต.อ.ที่รัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net