วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แจ้งข่าวนัดพบกลุ่ม DPRD


เรียนเพื่อนๆ DPRD (ป๑. โข่งทุกท่าน)

                ด้วยท่านอาจารย์ผศ.ดร.สุราษฎร์  พรหมจันทร์ ได้กำหนดให้มีการพบกลุ่ม ในภาคเรียนนี้ จำนวน ๓ ครั้งด้วยกัน ดังนี้..

 

ครั้งที่ ๑ เรื่องเครื่องมือวิจัย

                                สถานที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

                                วันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๑

                                กิจกรรม สัมมนาเครื่องมือวิจัย และกิจกรรมกลุ่มทั้ง ๓ ชั้นปี

 

ครั้งที่ ๒ เรื่องติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

                                สถานที่ มจพ.

                                วันที่ ปลายเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๑

                                กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลงาน

 

ครั้งที่ ๓ เรื่องติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

                                สถานที่ มจพ.

                                วันที่ ปลายเดือน กันยายน  ๒๕๕๑

                                กิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลงาน

 

ดังนั้นครูแมนใคร่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและเตรียมการต่อไป

                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                ครูแมน

โดย ครูแมน

 

กลับไปที่ www.oknation.net