วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษ -- มันแบบว่าช่วยด้วย


Euro English forwarded to you by Ms. Viratchada K.

EU has just announced an agreement whereby English will be the official
  language of the European Union rather than German, which was the other
  possibility. As part of the negotiations, Her Majesty's Government
conceded
  that English spelling had some room for improvement and has accepted a
  5-year phase-in plan that would become known as "Euro-English".

  In the first year, "s" will replace the soft c". Sertainly,
this will make
  sivil servants jump with joy. The hard "c" will be dropped in
favour of
  "k". This should klear up konfusion, and keyboards kan have one
less letter.

  There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the
  troublesome "ph" will be replaced with "f". This will
make words like
  fotograf 20% shorter.

  In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expected to
  reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments
  will enkourage the removal of double letters which have always ben a
  deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horibl mes of the
  silent "e" in the languag is disgrasful and it should go away.

  By the 4th yer peopl wil be reseptiv to steps such as replasing
"th" with
  "z" and "w" with "v". During ze fifz yer, ze
unesesary "o" kan be dropd
  from vords kontaining "ou" and after ziz fifz yer, ve vil hav a
reil
  sensibl riten styl. Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil
  find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum
  tru.

  If zis mad you smil, pleas pas on to oza pepl. Zen ve vil rul ze world!!!

--------

ขอร้อง อย่าให้มันเป็นจริงเล้ยยยย

โดย เสี้ยว

 

กลับไปที่ www.oknation.net